A HVG 2018. október 19-n megjelent iskolai rangsora szerint a kompetenciamérések, érettségi vizsgaeredmények és továbbtanulási adatok alapján az ország legjobb szakgimnáziuma vagyunk.

Újságcikk   TV-riport

A+ A A-

Beiskolázási tájékoztató a Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 2019/2020 tanévben induló nappali tagozatos osztályairól.

 

2019/2020. tanév

 

A 117 évvel ezelőtt a XIX-XX. század fordulóján alapított fa- és fémipari szakiskola úttörő szerepet vállalt a magyar szakemberképzésben. Az iskola születésében nem kis szerepe volt a Győrben ez idő tájt megalapított vállalkozások, vállalatok jó szakemberek iránti igényének. E közös akarat eredménye a máig is működő iskola.

Az alapítás után több ízben változott az intézmény elnevezése az oktatott szakmáknak megfelelően. A ma használt Jedlik Ányos nevet 1941-ben, a Győrött tanító szerzetesnek, tanárnak, tudósnak és feltalálónak emlékére vette fel.

Iskolánk a működése során mindenkor képes volt megfelelni a kor kihívásainak. Így lett a kezdetben fa- és fémipari szakiskola oly sok átalakulás után napjainkban gépipari és informatikai középiskola. Iskolánk volt az első a számítástechnika szakirányú alkalmazásának tanításában. A jelenleg oktatott szakmák közül négy informatikai szakmacsoportba tartozik. Ezek: informatikai rendszerüzemeltető, gazdasági informatikus, CAD-CAM informatikus, és a szoftverfejlesztő. Az ötödik oktatott szakmánk a gépészet szakmacsoportba tartozó gépgyártás-technológiai technikus szakma.

Az alapító szándékot nem feledve széleskörű kapcsolatokat ápolunk a térségben működő vállalatokkal. Az Európai Unióban való könnyebb mozgást segíti elő a kiemelten kezelt nyelvoktatás. Tanulóink részt vesznek több nemzetközi együttműködésben. Iskolánk befejezése után továbbtanuló diákjaink az iskolánkban folyó magas színvonalú humán- és reálképzésnek köszönhetően sikeresek a felsőoktatásban is.

 

A 2019-ben beiskolázásra kerülő tanulók

2023-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,

2024-BAN SZAKMAI VÉGZETTSÉGET SZEREZNEK

 

Kedves Tanulók, kedves Szülők!

2024-ban:


Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelv készségszintű ismeretére?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

 Ha a válaszuk

IGEN,

akkor a mi ajánlatunk a


JEDLIK ÁNYOS SZAKGIMNÁZIUM

Az iskola eredményei alátámasztják, hogy mindig sikerült megtalálnunk a megfelelő egyensúlyt a célkitűzéseink és a reálisan elvárható tanulói teljesítmények között. Tanulóink nem csak a felsőoktatásban és a munkaerőpiacon érzik magukat sikeresnek, hanem bátran vállalnak egyéb, a képességeik bemutatására alkalmas kihívásokat. Szívesen vesznek részt intézményi, városi, megyei és országos versenyeken, rendezvényeken. Eredményeink kiválóak: matematika, fizika, anyanyelvi, idegen nyelvi, informatikai és egyéb szakmai területeken. Intézményünk képzési színvonala lehetővé teszi, hogy diákjaink a középiskola befejezése után sikeresen felvételizzenek nem csak műszaki, hanem más típusú felsőoktatási intézményekbe is.

 

A 2019/2020-as tanévben

4 kilencedikes osztályt indít INFORMATIKA ágazaton,

valamint 1 kilencedikes osztályt indít GÉPÉSZ ágazaton:

 

 image002

Ebbe az osztályba azokat a reálérdeklődésű, jó kommunikációs és logikai készségekkel rendelkező tanulókat várjuk, akik az átlagosnál magasabb szinten szeretnének foglalkozni az informatikával.

Felvehető létszám: 32 fő

Az oktatás az informatikai ágazat szakgimnáziumi központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon az érettségi vizsgára felkészítő közismereti tantárgyak mellett elsajátítják az ágazathoz és szakmához tartozó összes alapozó szakmai ismereteket. A 12. osztály végén egységes informatika ágazati érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsgával megszerzik az OKJ 52 481 02 irodai informatikus szakmai végzettséget.

Tanulmányaik utolsó 5/13. évfolyamának végén a választott szakiránynak megfelelő szakmai vizsgát tesznek. Sikeres vizsga esetén OKJ 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

 

image004

Ebbe az osztályba olyan tanulók jelentkezését várjuk, akiket egyszerre érdekel az informatikai hálózatok hardver berendezéseinek felépítése, telepítése, karbantartása és a hálózati szoftverek kezelése.

Felvehető létszám: 16 fő

Angol nyelvi előkészítő csoportként indítjuk. Az előkészítő időtartama 1 év. Ezt követően az oktatás az informatikai ágazat szakgimnáziumi központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon az érettségi vizsgára felkészítő közismereti tantárgyak mellett elsajátítják az ágazathoz és szakmához tartozó összes alapozó szakmai ismereteket. A 12. osztály végén egységes informatika ágazati érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsgával megszerzik az OKJ 52 481 02 irodai informatikus szakmai végzettséget.

Tanulmányaik utolsó 5/13. évfolyamának végén a választott szakiránynak megfelelő szakmai vizsgát tesznek. Sikeres vizsga esetén 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

 

image006

Erre a képzésre olyan diákok jelentkezését várjuk, akik az informatikai képzés mellett érdeklődnek a gazdasági, pénzügyi és szervezési ismeretek iránt. A szakmai képzés fő gerincét a gazdasági alapismeretek és rendszerszervezés adja.

Felvehető létszám: 16 fő

Német nyelvi előkészítő csoportként indítjuk. Az előkészítő időtartama 1 év. Ezt követően az oktatás az informatikai ágazat szakgimnáziumi központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon az érettségi vizsgára felkészítő közismereti tantárgyak mellett elsajátítják az ágazathoz és szakmához tartozó összes alapozó szakmai ismereteket. A 12. osztály végén egységes informatika ágazati érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsgával megszerzik az OKJ 52 481 02 irodai informatikus szakmai végzettséget.

Tanulmányaik utolsó 5/13. évfolyamának végén a választott szakiránynak megfelelő szakmai vizsgát tesznek. Sikeres vizsga esetén 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

 

image008

Ez a képzés olyan tanulóknak való, akik érdeklődnek az informatika és a gépész műszaki terület iránt. A képzés folyamán nagy hangsúlyt kapnak a műszaki tervezést és gyártást támogató technológiák.

Felvehető létszám: 16 + 16 fő

Idegen nyelvi előkészítő osztályként indítjuk. Az osztályon belül 1 csoport német és 1 csoport angol nyelvű képzést kap. Az előkészítő időtartama 1 év. A nyelvi előkészítő évet követően két tanítási nyelvű képzés folyik. Az osztály tanulói a történelem és a célnyelvi civilizáció tantárgyakat idegen nyelven tanulják, majd idegen nyelven érettségiznek e tárgyakból. Az oktatás az informatikai ágazat szakgimnáziumi központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon az érettségi vizsgára felkészítő közismereti tantárgyak mellett elsajátítják az ágazathoz és szakmához tartozó összes alapozó szakmai ismereteket. A 12. osztály végén egységes informatika ágazati érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsgával megszerzik az OKJ 52 481 02 irodai informatikus szakmai végzettséget.

Tanulmányaik utolsó 5/13. évfolyamának végén a választott szakiránynak megfelelő szakmai vizsgát tesznek. Sikeres vizsga esetén 54 481 01 CAD-CAM INFORMATIKUS szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

 

image010

Ez a képzés olyan tanulóknak való, akik érdeklődnek az informatika és a gépész műszaki terület iránt. A képzés folyamán nagy hangsúlyt kapnak a műszaki tervezést és gyártást támogató technológiák.

Felvehető létszám: 16 + 16 fő

Az oktatás az informatikai ágazat szakgimnáziumi központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon az érettségi vizsgára felkészítő közismereti tantárgyak mellett elsajátítják az ágazathoz és szakmához tartozó összes alapozó szakmai ismereteket. A 12. osztály végén egységes informatika ágazati érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsgával megszerzik az OKJ 52 481 02 irodai informatikus szakmai végzettséget.

Tanulmányaik utolsó 5/13. évfolyamának végén a választott szakiránynak megfelelő szakmai vizsgát tesznek. Sikeres vizsga esetén 54 481 01 CAD-CAM INFORMATIKUS szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

 

image012

Ez a szak olyan tanulóknak való, akik érdeklődnek a klasszikus gépészet iránt. Tanulmányaik során elsajátítják a termékgyártás technológiáit, megismerkednek a klasszikus és modern gyártóberendezésekkel.

Felvehető létszám: 16 + 16 fő

A képzés a gépészeti ágazat szakgimnáziumi központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon az érettségi vizsgára felkészítő közismereti tantárgyak mellett elsajátítják az ágazathoz és szakmához tartozó összes alapozó szakmai ismereteket. A 12. osztály végén egységes gépészet ágazati érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsgával megszerzik az OKJ 31 521 10 gyártósori gépész szakmai végzettséget.

Tanulmányaik utolsó 5/13. évfolyamának végén a választott szakiránynak megfelelő szakmai vizsgát tesznek. Sikeres vizsga esetén 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

 


A Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma bármelyik osztályába bejutva magas szintű humán és reál, valamint az irányultságnak megfelelő szakmai és informatikai ismeretekhez lehet jutni.

A számítástechnikai tanulmányok során mindegyik osztályban ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítványt szerezhetnek tanulóink.

Az iskola minden tanulójának lehetőséget adunk – órarendi keretek között – az emeltszintű érettségire való felkészüléshez matematika, idegen nyelv, és szakágnak megfelelő szakmai tantárgyból. Tanórán kívüli csoportokban fizika, történelem, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból készülhetnek emeltszintű érettségire.

 

image014

Iskolánk rendelkezik egy 98 férőhelyes fiú kollégiummal. A kollégium épülete 15 perc kényelmes sétával megközelíthető.

Hosszú évek gyakorlata, hogy minden 9. évfolyamra felvételt nyert és kollégiumi elhelyezést igénylő tanulót a saját intézményünkben tudunk elhelyezni.

Címe: 9024 Győr, Baross Gábor út 51.

Telefonszáma: 0696/439-634

WEB: (http://kollegium.jedlik.eu)

 

image016

A középfokú oktatási intézmények a fenntartóval egyeztetve meghatározzák a következő tanévben indítani kívánt szakok számát. Az oktatási intézmény a jogszabályoknak megfelelően meghatározza a bejutási feltételeket.

Iskolánk a Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 5 indítandó osztályban 160 tanuló részére ad lehetőséget szakközépiskolai tanulmányok folytatására.

A bejutás feltételeként

 • Hozott eredmények: az előzetes általános iskolai tanulmányok során tanult meghatározott tantárgyak érdemjegyei számösszegéből képzett pontszám
 • Írásbeli vizsga: a központi írásbeli matematika, valamint magyar nyelv feladatok megoldásával elért pontszámok,
 • Szóbeli meghallgatás: szóbeli meghallgatás során szerzett pontszámok

feltételeket szabjuk.

 

image018

 • Hozott pontok tantárgyai: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok közül: magyar nyelv és irodalom tantárgyak átlaga, továbbá történelem, matematika, fizika, idegen nyelv (több tanult nyelv esetén a jobbik osztályzatot elért nyelv 7. és 8. osztályos osztályzata) osztályzatai. (Összesen maximum 50 pont)
 • Minden jelentkezőnek egységes írásbeli felvételi vizsgát kell írnia matematika és magyar nyelv tantárgyakból, melyek az általános iskola tananyagára épülnek. (maximum 55 pont) (Az írásbeli vizsgán megszerezhető 2 x 50 pont, azaz 100 pont nálunk 55 pontot ér. Az alacsonyabb megszerzett pontszámok ennek arányában kerülnek beszámításra.)
 • A felvételi beszélgetés témakörei: nyelvtanulás; informatikai orientáció; motiváció; közösségi munka; hobbi; testedzés, sport. (maximum 5 pont)

 

image020

A felvételi lapon a megfelelő rovatokban fel kell sorolni a táblázatban szereplő tantárgyak: 7. osztály év végi, illetve 8. osztály félévi osztályzatokat. Amennyiben valaki két idegen nyelvet is tanult, akkor mindkettőt szerepeltesse. A szabályok szerint a jobb osztályzatot kell figyelembe venni. Olyan is előfordul speciális esetben, hogy valaki a kérdéses tantárgyak közül valamelyiket csak egy évben tanulta. Ebben az esetben a másik helyet hagyja üresen. A jelentkezési lapra írt jegyek hitelességéért az osztályfőnök, valamint a beküldő általános iskola igazgatója felel.

Tantárgy 7. osztály évvége 8. osztály félév
Magyar nyelv két osztályzat átlaga két osztályzat átlaga
Irodalom
Történelem osztályzat osztályzat
Matematika osztályzat osztályzat
Fizika osztályzat osztályzat
Idegen nyelv osztályzat osztályzat

 

image022

 

Figyelem!

Az írásbeli vizsga és arról szóló értékelő lap megléte lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló olyan középfokú oktatási intézményt (intézményeket) jelöljön meg továbbtanulási szándékkal, amelyek a szakok meghirdetésekor ezt szükségessé tették. Az írásbeli vizsga hiányában a tanuló jelentkezése nem lehetséges a fent említett intézményekbe.

A jelentkezés és a vizsga lebonyolítása:

A tanulóknak 2018. december 7-ig a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázás KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA” lap benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. (A jelentkezési lapnak az adott intézménybe kell érkeznie az adott időpontig.) A jelentkezési lapot minden tanuló a saját általános iskolájában kapja meg, vagy letöltheti a www.oh.gov.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapokat vagy az iskolában fogják összegyűjteni, vagy személyesen elküldheti abba a középfokú iskolába, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A jelentkezési lapon azt a vizsgát meghirdető középfokú iskolát kell megjelölni, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, hogy melyik vizsgaszervező intézménybe jelentkezik a központi írásbeli vizsgára, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

A központi írásbeli vizsga napja és ideje a 9. évfolyamra számára 2019. január 19. (szombat) 10.00 óra a jelentkezési lapon megjelölt intézményben. (Akadályoztatás esetén a pótló központi írásbeli időpontja 2019. január 24. 14.00 óra a jelentkezési lapon megjelölt intézményben.)

Központi írásbeli felvételi vizsga speciális lehetőségei:

 • A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére (amennyiben a benyújtott érvényes szakértői vélemény azt tartalmazza) a felvételi vizsgán: hosszabb felkészülési időt, hosszabb írásbeli feladat kidolgozási időt, valamint az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (laptop, számológép stb.) alkalmazását engedélyezzük.
 • A speciális felvételi körülmények igénybevételét külön a jelentkezési lap megfelelő rovatainak kitöltésével jelezni kell a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény felé. Csatolni kell a jogszerű igénylést alátámasztó szakértői vélemények másolatát. Az írásbeli vizsgát szervező intézmény vezetője a felkért szakértő segítségével meghatározza a lehetséges kedvezmény módját és mértékét, majd erről az írásbelit megelőzően határozat formájában, levélben értesíti az igénylőt, vagy annak képviselőjét.

Központi írásbeli felvételi vizsga lefolyása:

Minden jelentkező személyre szóló levelet kap a vizsgaszervező intézménytől. A vizsga színhelyén legalább 15 perccel előbb jelenjen meg a tanuló. A vizsga folyamán a tanulók két tantárgyból: matematikából és magyar szövegértésből tesznek írásbeli vizsgát. A vizsgák időtartama 45 perc. A vizsgák között 15 perc pihenőidő van.

Használható segédeszközök:

Magyar szövegértés: kék színű toll
Matematika: kék színű toll, ceruza, vonalzó, radír.

 

Készülj az írásbelire!

Mivel az írásbeli felvételi vizsgán viszonylag rövid idő áll rendelkezésre a feladatok megoldására, ezért a tanórai munkán kívül minden jelentkezőnek lehetősége van célirányosan készülni a megmérettetésre. Ismerkedj meg a korábbi évek központi írásbeli feladataival! Oldd meg a feladatokat úgy, hogy közben ne használj fel több időt, mint amennyi majd a vizsgán rendelkezésre áll! A megoldásaidat a megoldó kulcs segítségével ellenőrizheted.

Az előző években lezajlott felvételi vizsgák feladatai és javítási útmutatói az internetről letölthetők a

http://www.oktatas.hu címről az alábbi menüket választva:

 • Köznevelés,
  • Középfokú felvételi eljárás,
   • Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

 

 image024

Minden olyan tanulót, aki jelentkezést nyújtott be az iskolánkba, behívunk szóbeli meghallgatásra. A vizsgán mindenekelőtt arra leszünk kíváncsiak, hogy a tanuló milyen nem iskolai kötelezettségekből eredő feladatot végez. A lehetséges maximálisan adható 5 ponttal a felvételi vizsgarészekben eddig be nem számított plusz teljesítményeket akarjuk elismerni.

Itt lehet bemutatni az érmeket, okleveleket, dicséreteket.

A vizsga várható időpontja és helye: 2019. február 21. és 2019. március 14. között a Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma főépületében. 9021 Győr, Szent István út. 7.

A várható nagy jelentkezői létszámra tekintettel mindenkit levélben értesítünk a szóbeli napjáról, valamint az iskola honlapján OM azonosítóval, vagy jelszóval szintén nyilvánosságra hozzuk az időbeosztást. A szóbelik várhatóan 9:00-16:00 óra között óránkénti kezdéssel lesznek megtartva. Egy óránál többet nem kell az épületben tölteni.

Ha valaki nem vesz részt a szóbeli vizsgán, akkor a vizsgarészre nulla (0) pontot írunk be.

 

image026

Felvételi jelentkezési lap kitöltése:

Minden felvételiző tanuló saját általános iskolájában tölti ki a felvételi jelentkezési lapját. A kitöltött jelentkezési lapokat az általános iskola 2019. február 18-ig továbbítja a középfokú iskolának.

Azok a tanulók (szülők), akik valamilyen okból (nem Magyarországon lakó, kisgimnázium,...) nem tudják általános iskolájukban lebonyolítani a jelentkezést magánúton is elvégezhetik a feladatokat. Ehhez keressék fel a www.oktatas.hu oldal Köznevelés, Középfokú eljárás listában aktuális időben megjelenő címet és az ott leírtak szerint járjanak el.

Az iskolánkba irányuló felvételi jelentkezési laphoz nem kell mellékelni okleveleket, kitüntetéseket, fotókat. Elég, ha a szóbeli beszélgetésre hozza magával a tanuló.

 

image028

Szabály:

 • A sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részére biztosítjuk a felvételi vizsgán a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.
 • A jelentkezők rangsorolása az egyénileg elért pontszámuk összesítése alapján történik.
 • A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.

Előzetes rangsor:

Minden középiskolának a pontszerző felvételi vizsgarészek lezárása után, jeligével vagy OM azonosítóval megjelölve szakonként nyilvánosságra kell hozni a felvételi rangsorokat. A rangsort az intézmények faliújságán, illetve az iskolák weblapján kell megjelentetni.

A rangsor lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy lássák a pillanatnyi pozíciójukat, és szükség esetén módosíthassanak a megjelölt iskolák vagy szakok sorrendjén.

 

A felvételi jegyzék közzétételének határideje: 2019.03.18.

Minden tanuló a rangsorok ismeretében módosítást hajthat végre 2019.03.21-22-én

A módosítás során megváltoztatható:

 • az iskolák sorrendje
 • az egyes iskolákban megadott szakok sorrendje
 • abban az iskolában, ahova nyújtott be jelentkezést, vehet fel újabb szakot, de ebben az esetben előzetesen értesíteni kell az intézményt. Ebben az esetben az intézmény beleegyező nyilatkozatot ad ki.

Új iskola nem vehető fel.

 

Végső rangsor:

Az iskolák a kialakult végső rangsort elküldik az Oktatási Hivatalnak. Ez a rangsor már nem nyilvános.

(A módosítások következtében kismértékben bővülhetnek a listák és az újonnan megjelenők pontszáma szerint a rangsorok is módosulhatnak.)

 

image030 

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések (rangsorok) és tanulói adatlapok egyeztetése alapján. 2019.04.23

Az iskola 2019.04.30-ig levélben értesíti a felvételiző tanulókat, illetve az általános iskolákat a felvételi vizsga sikeréről vagy sikertelenségéről.

 

 image032

 

Nyílt napok:

2018. november 13. (kedd) 15:00 óra

2018. november 15. (csütörtök) 15:00 óra

Gazdag programmal, az iskola bemutatásával várunk minden érdeklődőt!

 

 

    Fogadóórája
Intézményvezető:


Módos Gábor
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

hétfő: 13.30-15.30
Pályaválasztási felelős: Élő Tamás intézményvezető helyettes
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
hétfő 13.00 – 15.00
(időpont-egyeztetéssel máskor is)

 

 

Generátor alapítvány Jedlik 1%

Generátor Alapítvány 

Adószám: 18535143-1-08

Köszönjük támogatását!

 

Hírek, információk

Érettségi utáni képzések (nappali tagozat)

A Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma felvételt hirdet nappali tagozatos érettségi utáni képzéseire.

 

Tovább -->

 

Felnőttoktatás a Jedlikben!

2019 szeptemberi indulás. Ingyenes (államilag támogatott) szakképzés – esti tagozat a következő feltételekkel lehet részt venni...

Tovább -->

kreta feher login

jedlikinfo

Következő események

A 2019-ban beiskolázásra kerülő tanulók
2023-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,
2024-BAN SZAKMAI VÉGZETTSÉGET SZEREZNEK

Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelven beszélni?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

Ha a válaszuk IGEN -->
2019. augusztus 17. Szombat
Jácint, Arika
A Nap kel 05:47-kor,
nyugszik 20:02-kor.
Holnap
Ilona, Ilka
napja lesz.

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

Letöltés (.pdf) -->