icon facebookicon instagramicon youtube

A+ A A-

Tanárainkról - Tanár egy jedlikes dinasztiából

Tartalomjegyzék

A Pőcze család évszázada

Az iskola száz éve alatt a Pőcze család négy generációja tanult a Gépipariban; megélte, végigélte az iskola történetét. Pőcze tanár urat - a diákok így szólították - kérdeztem a kötődésekről, életéről, munkájáról.

- Kérlek, mutasd be a család és az iskola "kapcsolatrendszerét".

Pőcze László- Való igaz, családunk egy évszázada az iskolához tartozik. A sorban az első Pőcze Ferenc, édesapám. 1908-tól 1912-ig volt az iskola diákja, 1923-tól nyugdíjazásáig, 1961-ig művezető vagyis gyakorlati oktató.

- A második generációt én képviselem. Itt tanult két fiam. Attila Ausztráliában technikus, dr. Pőcze László 1965-69 között volt az iskola diákja. Kiváló rajzkészsége volt. Egyetemi tanulmányai során önálló kiállítást is szervezett festményeiből a Nehézipari Műszaki Egyetem Üvegtermében. László fiam gyermeke, Tamás is az iskola padjait koptatta, tehát a család negyedik generációját is szolgálta a Jedlik. A köztudatban csak így emlegetik az iskolát. Én még ma is szolgálom; nyugdíjasként intézem évek óta a tankönyvügyek és az érettségi vizsgák adminisztratív munkáját.

- Miért volt ilyen nagy bizalma a családnak az iskola iránt?

- Édesapám 12 gyermekes családban született. Kitűnt kézügyességével. A kézügyesség gyakorlatilag öröklendő tulajdonság volt a családban. Az ipar gyors fejlődése a városban lehetőséget adott, hogy a műszaki pályák vonzzák a fiatalokat. Az ipari ismeretek tudománnyá változtak, a főiskolák, egyetemek megnyíltak a továbbtanulásra vágyó fiatalok előtt. A másik ok: a bizalom. Az iskola mindig magas szinten működött. A szülők tudták, hogy gyermekük magas szakmai képzésben és jó nevelésben részesül.

- Tanár úr, sok évet dolgoztál itt. Miként alakult az iskola és a te kapcsolatod? Miként vált életformává a jedlikes tanárság?

- Az iskolához való vonzódásom már diákkoromban kialakult. Itt erősödött meg bennem az a belső szükséglet, hogy tudásomat a tanulóknak mindenkor átadjam. 1947. június 30-án vettem át kinevezésemet, s ettől kezdve folyamatosan, 1979. szeptember 1-jéig itt dolgoztam. Betegség miatt kértem nyugdíjazásomat. Felgyógyulásom után az iskola igazgatósága visszahívott, s nyugdíjasként 1993 nyaráig tanítottam. Mint utaltam rá, kapcsolatom az iskolával azóta sem szakadt meg. Tehát több mint 50 éve szolgálom a magyar iparoktatás e kiemelkedő intézményét. Munkakörök tekintetében eléggé változatos a kép. 1947-ben főművezetőnek neveztek ki, 1954. június 30-án műszaki igazgatóhelyettes lettem, 1960-ban az igazgatói munkakört bízták rám.

Életem nagyon szép időszaka volt ez: sok jelentkező volt iskolánkba, és nagyszerű versenyeredményeket hoztak tanulóink. Váratlan betegség s bizonyos "átszervezés" után megváltam igazgatói beosztásomtól, 1964-ben műszaki igazgatóhelyettes lettem. Időközben megszerveztem a Műszaki Főiskola győri kihelyezett tagozatát, melynek 1962-ben tagozatvezetője, később tanszékvezető tanára lettem.

- Örülök, hogy a Gépipari Technikum tantestülete és igazgatósága ajánlata sikerrel járt, és 1955-ben iskolánk újra felvehette Jedlik Ányos nevét. Iskolánk népszerűsége is növekedett általa, de ennél lényegesebb az, hogy az ő személye, tudományos munkásságának megismerése segítette iskolánk alapvető célkitűzéseinek megvalósítását, a kiművelt emberfők nevelését. Nemcsak a fizika tantárgy ad lehetőséget a neves tudós életművének megismerésére, hanem a műszaki tárgyak közül az elektrotechnika is.

- Foglald össze pedagógia ars poeticádat!

Egy mondatban nem tudom megfogalmazni, mire törekedtem, mit tartottam fontosnak. Pontokba szedve foglalom össze:

 • Fontos a személyes példamutatás: magatartásban, öltözködésben, a napi feladatok pontos elvégzésében. Ezeket az erényeket a tanítási órákon is betartottam és tanítványaimmal is betartattam.
 • A tanterem legyen minden vonatkozásban a tanítás és a nevelés műhelye. Természetes volt részemről magammal szemben az a követelmény, hogy a legfelkészültebben lépjek be az osztályba. A tanulókat következetesen foglalkoztatni kell, mozgásteret kell adni ahhoz, hogy együtt éljenek az óra anyagával, a tanárral, és felszabadultan fejtsék ki tudásukat, saját kombinációs készségüket a tantárgy adta logikai összefüggésekben.
 • A házi feladat szükségességét már diákkoromban is fontosnak tartottam, hiszen az otthoni gyakorlás fontos eszköze. Természetesen ellenőrzése sem maradhat el.
 • A tanulók munkáját, felkészültségét rendszeresen ellenőriztem. Ha egy-egy anyagrész nehézséget okozott a tanulóknak, akkor közös munkával készültünk, gyakoroltunk. Példaként említem a szakrajzot. Mind a négy évfolyamban, az előírt tananyagnak megfelelően saját magamnak is elkészítettem az összes rajzot, és feljegyeztem, melyek azok a kritikus részek, amelyek problémát okozhatnak. E gyűjteményemet Szentváry Miksa, volt igazgató, országos szakfelügyelő az ország összes technikumába eljuttatta követendő mintának.
 • Fontos, hogy a tanár alkalmazkodjék a tanításban az adott osztály értelmi szintjéhez, de egyes tanulói személyiségekhez is.
 • A dolgozatokat az osztály nyilvánossága előtt elemeztük mindig, mégpedig az írást követő órán. Minden tanulói tevékenységet jegyeztem, s a szülőknek tudomására hoztam. Kulcskérdés a tanításban a szülőkkel való kapcsolattartás.

Sorolhatnék még néhány gyakorlati programot: pl. rendszeres ismétlés, az érettségi, képesítő tételek kidolgozása, a rendszeres osztályzás, értékelés, stb., de az interjú túl hosszúra sikerülne.

Fontos az önképzés, a tapasztalatcsere. A KGM szakmai tárgyi munkaértekezletein rendszeres előadó voltam. A fiatal pedagógusoknak példatárat állítottam össze; tehát nemcsak tanítottam, hanem alkotómunkámmal segítettem a szakmai képzést.

- Említetted, hogy az érettségi vizsgák, a továbbtanulók eredményei, a tanítványok helytállása a munkában visszaigazolták munkád hasznosságát. Milyennek látod a ma diákjait?

- Természetemnél fogva mindig diákpárti voltam. Ezt alátámasztja az is, hogy az ifjúság által néhány éven át készített toplistán a második helyet foglaltam el rendszerint. A diákok szigorú tanárnak tartottak, de bebizonyosodott, hogy a tanulók az igényességet, a tudatosságot, a határozottságot nagyra értékelik.

- A ma diákja? Fejlődésük természetes szükséglet, s fogékonyak az újra. A változást jól szemlélteti a következő: matematikai vagy mechanikai feladatok megoldásánál a század elején csupán numerikus módszereket alkalmaztak, majd a század közepén a logarléc volt az egyik támaszuk, ezt követte a számológép, majd - napjainkban - a számítógép. Az eszközváltás felgyorsult, ahogy az élet is.
A ma diákja ugyanúgy érzékeny a korszerűre, mint a korábbi. Különbség talán az, hogy gyors eredményekre törekszik. A hosszantartó, aprólékos megoldásokat az új technikára bízza. Néha türelmetlen. Bízom jövőt formáló erejében.

Kedves Tanár Úr! Terveztem még néhány kérdést, de annyira részletesen szóltál, hogy eltekinthetek tőlük. Nagy családodnak élete, szorgalma; tanári munkád válasz valamennyi feltehető kérdésre: a tehetség kibontakoztatása, a szorgalmas tanulás, a következetes munka a siker feltételei.

Az interjút készítette: Baksa Péter

Hírek, információk

Az igazak örökké élnek

dr. Dézsi Csaba András Győr város polgármestere, Módos Gábor a Jedlik Ányos Technikum igazgatója és Szabó Jenő önkormányzati képviselő helyez el koszorút és emlékezik a győri temetőben Jedlik Ányos sírjánál 2020. december 13-án a tudós, feltaláló halálnak 125. évfordulóján. Ahogy a polgármester úr a facebook profilján fogalmazott: "Jedlik Ányosra emlékeztünk, a kiváló emberre, természettudósra, feltalálóra, bencés szerzetesre és oktatóra, aki 1895. december 13-án hunyt el. 🖤

Halálának 125. évfordulója alkalmából babérkoszorút helyeztünk el síremlékénél! 🕯
Jedlik egész életfelfogására jellemző, amit halála előtt néhány nappal mondott: „ életem hosszú volt, de a munka sohasem fárasztott.
...

Bővebben

Felnőttoktatás a Jedlikben!

Esti tagozatos képzéseink 2020/2021-es tanév februári (keresztféléves) indulással:

 • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
 • Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus
 • Gépész technikus (CAD-CAM szakirány)
 • Gépgyártás-technológiai technikus
 • Gépi és CNC forgácsoló
 • CNC-programozó
 • CNC-programozó (1 éves tantágyi beszámítással)

Bővebb információ / jelentkezés

Bővebben
Generátor alapítvány Jedlik 1%

Generátor Alapítvány 

Adószám: 18535143-1-08

Köszönjük támogatását!

 

kreta feher login

jedlikinfo

jsi logo

Következő események

OLET logo

A 2021-ban beiskolázásra kerülő tanulók
2026-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,

Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelven beszélni?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

Ha a válaszuk IGEN -->
2021. január 20. Szerda
Fábián, Sebestyén
A Nap kel 07:28-kor,
nyugszik 16:35-kor.
Holnap
Ágnes
napja lesz.

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

Letöltés (.pdf) -->

 

A HVG 2018. október 19-n megjelent iskolai rangsora szerint a kompetenciamérések, érettségi vizsgaeredmények és továbbtanulási adatok alapján az ország legjobb szakgimnáziuma vagyunk.

Újságcikk

TV-riport

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.