A+ A A-

Közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 23. §
10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, Beiskolázási tájékoztató 2019-2020
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, Jogszabály szerint

Étkezési díjak:
Gazdasági Működtető Központ
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét,
a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,
az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait,
egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
Törvényességi ellenőrzés lezárása:
2014/2015. tanév
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon:

 • reggel 7 órától
 • a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, legkésőbb 20 óráig van nyitva.

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője adhat engedélyt.


Éves munka terv 2019/2020. tanév

Kollégium éves munka terve 2019/2020. tanév

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
Tanév Résztvevő fő Eljárás alanya Eljárás típusa
2018/2019. tanév 6 tanár pedagógus minősítés pedagógus II. célfokozatra
2018/2019. tanév 3 tanár pedagógus minősítés mesterpedagógus célfokozatra
2019/2020. tanév 1 fő intézményvezető vezetői tanfelügyelet
2019/2020. tanév intézmény intézményi tanfelügyelet
2019/2020. tanév 12 tanár pedagógus minősítés pedagógus II. célfokozatra
2019/2020. tanév 2 tanár pedagógus minősítés pedagógus I. célfokozatra
2019/2020. tanév 3 tanár pedagógus minősítés mesterpedagógus célfokozatra
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. Szervezési Működési Szabályzat
Házirend
Pedagógiai program
Kollégiumi Szervezési Működési Szabályzat
Kollégiumi pedagógiai program
Kollégiumi házirend
(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, Link
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, Link
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
NETFIT jelentés: 2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Telephelyi jelentés 10. évfolyam: 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Telephelyi jelentés: Tanulási környezet 2016
2017
2018
Intézményi jelentés: Összefoglalás 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Telephelyi jelentés: Összefoglalás 2016
2017
2018
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, 2018/2019
e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit, 2018/2019
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 1. Felzárkóztatás
 2. Lego szakkör
 3. Raspberry PI szakkör
 4. Videó szakkör
 5. Történelem emelt szintű felkészítő
 6. 11. évfolyam fizika emelt szintű felkészítő
 7. 12. évfolyam fizika emelt szintű felkészítő
 8. 11. és 12. évfolyamon fizika fakultáció
 9. 09. évfolyam matematika szakkör
 10. 10. évfolyam matematika szakkör
 11. 11. évfolyam matematika szakkör
 12. 12. évfolyam matematika szakkör

 13. Diák sportkörök (kosárlabda, kézilabda, röplabda, futball, konditerem)
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

Az iskolai házirend 4. A tanulói jogok gyakorlásának helyi szabályai pontja alapján:

 1. Iskolánk nem határozza meg az egész iskolára vonatkozóan a házi feladatok szabályait. Ezeket a szaktanár minden év elején a tanított osztállyal közösen állapítja meg az osztály képességeit, a tantárgy jellegét, és a kitűzött célokat figyelembe véve. Az osztályonkénti szabályok meghatározásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

  1. A házi feladat nem lehet fegyelmezési eszköz.
  2. A házi feladat meghatározásakor figyelembe kell venni a tanulók aktuális
  terhelhetőségét.

 2. Témazáró dolgozat naponta legfeljebb kettő íratható. A szaktanár a témazáró dolgozat íratásának szándékát a dolgozat előtt legalább három tanítási órával javaslat egy héttel korábban szóban jelzi az osztálynak. Fenti korlátozás nem vonatkozik az egy-két óra anyagát számon kérő írásbeli feleletekre. (röpdolgozat)

 3. A megírt témazáró dolgozatokat a szaktanárnak két héten belül ki kell javítani. Indokolt esetben (több párhuzamos osztályban egyszerre megíratott, vagy nagy terjedelmű dolgozatoknál) a határidő négy hét. A röpdolgozatok javítási határideje hét munkanap.

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, link
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. 2018/2019
Készült 2019. október 1.-i állapot alapján

 

Hírek, információk

Érettségi vizsgára épülő szakképzés a Jedlikben 2020/2021 tanévben

Facebook post 1 2 eves

 

Iskolánk a Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium a 2020/2021 tanévre nappali tagozatos

 • ágazati érettségi vizsgára épülő egyéves szakmai képzést hirdet szoftverfejlesztő, gazdasági informatikus, CAD-CAM informatikus, gépgyártástechnológiai technikus szakokon,
 • érettségi vizsgára épülő kétéves szakmai képzést hirdet szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus, valamint gépésztechnikus (CAD-CAM szakirány) szakokon. 

Bővebben

Felnőttoktatás a Jedlikben!

Esti tagozatos képzéseink 2020/2021-es tanév szeptemberi indulással:

 • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
 • Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus
 • Gépész technikus (CAD-CAM szakirány)
 • Gépgyártás-technológiai technikus
 • Gépi és CNC forgácsoló
 • CNC-programozó
 • CNC-programozó (1 éves tantágyi beszámítással)

Tovább -->

Bővebben
Generátor alapítvány Jedlik 1%

Generátor Alapítvány 

Adószám: 18535143-1-08

Köszönjük támogatását!

 

kreta feher login

jedlikinfo

jsi logo

Következő események

OLET logo

A 2020-ban beiskolázásra kerülő tanulók
2025-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,

Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelven beszélni?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

Ha a válaszuk IGEN -->
2020. augusztus 4. Kedd
Domonkos, Dominika
A Nap kel 05:30-kor,
nyugszik 20:22-kor.
Holnap
Krisztina, Kriszta
napja lesz.

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

Letöltés (.pdf) -->

 

A HVG 2018. október 19-n megjelent iskolai rangsora szerint a kompetenciamérések, érettségi vizsgaeredmények és továbbtanulási adatok alapján az ország legjobb szakgimnáziuma vagyunk.

Újságcikk

TV-riport

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.