A+ A A-

Erasmus+

Erasmus+ a Jedlik Középiskolában

Iskolánk már 2007-óta folyamatosan részt vesz nemzetközi projektekben. Először a Leonardo Program keretében dolgoztunk a németországi Sick Ag Szakképző Központjával együtt, majd az Erasmus+ projekt keretében folytattuk az együttműködést német partnerünkkel. Minden évben 10 tanuló utazik iskolánkból szakmai gyakorlatra 3 hétre a németországi Waldkirchbe, ezután májusban szintén 10 német diák érkezik iskolánkba. A szakmai gyakorlatok mindig egy CAD-es feladat megoldásáról szólnak. A magyar diákok német diákokkal közösen kell, hogy megoldjanak különböző tervezési feladatokat. Az elmúlt években terveztünk már polcrendszert, beléptető kaput, és laptop tároló szekrényeket is.

A 2017-es esztendőben egy ablaktörlő rudazat megtervezését tűzte ki célul a két intézmény vezetése. A feladat megoldását nehezítette, hogy diákjaink a német iparban használt One Space Design CAD programot használhatták a feladat megoldására, holott itthon az AutoCAD programot használjuk. Így idén is először a program megismerésére kellett koncentrálnunk. minden magyar diák egy német diákkal dolgozott együtt, és így a program megismerése is gyorsan ment, emellett a „nemzetközi teamek” is hamar megismerhették egymást. A program megismerése után különböző modelleket kellett építeniük a csapatoknak és egy viszonylag egyszerű változat mellett kellett dönteniük. Ezután kezdődhetett a tényleges tervező munka, a csapatok felosztották egymás között, hogy ki melyik szerkezeti elemet fogja megrajzolni.

2017-ben is nagyon pozitív tapasztalatokat szerezhettek diákjaink a német cégnél, láthatták, hogy milyen szinten állnak a CAD-es tervezésben, és azt is láthatták, hogy mennyire fontos az a szakmai tudás az iparban, amit nálunk szerezhetnek.
A szakmai munka mellett a hétvégéken és a délutánokon arra is volt lehetőségünk, hogy megismerjük a Fekete-erdő csodálatos vidékét és vendéglátóinkat is. Német barátainkkal együtt íjászkodtunk, falat másztunk és eljutottunk Rustba is Németország legnagyobb vidámparkjába.

A háromhetes szakmai gyakorlat jó alkalom volt arra is, hogy diákjaink nyelvi felkészültségüket felmérhessék anyanyelvi környezetben. Alapvetően B1-B2-es tudással rendelkező diákokat választunk ki a szakmai gyakorlatra, láthatólag a hétköznapi életben viszonylag jól el is boldogulnak már ezzel a tudással, de a gépészeti szaknyelvi tudásuk hatalmasat fejlődik minden gyes ilyen projektben. Ami idén is meglepte a diákokat az a badeni dialektus hangzása volt, Ez minden évben egy kisebb kulturális sokként éri a diákokat, a dialektális hangzásra és annak megértésére iskolai környezetben nehéz felkészíteni a tanulókat, egy ilyen hosszabb szakmai gyakorlat nagyon jó lehetőség arra is, hogy ehhez hozzászoktassuk diákjainkat.
Iskolai környezetben is egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk a team munkára, de itt megtapasztalhatták tanulóink, hogy ez a munkaforma az iparban nemcsak egy lehetőség, hanem egy kötelező együttműködési forma a dolgozók között. Az együttműködés formai és szakmai elemeit nagyon szigorúan be kell tartaniuk a cégeknél a dolgozóknak. Ez a tapasztalat is hozzá fogja segíteni a projekt résztvevőit ahhoz, hogy később akár mérnökként, akár technikusként Győr és a régiógépiparának értékes tagjaivá váljanak.

Erasmus+ 2018

 

Tanári beszámoló

 

2007 óta csinálom ezt a munkát a Jedlik Ányos Szakközépiskolában most már Szakgimnáziumban. Véleményem szerint az egyik legjobb oldala a tanári pályának, hogy a napi munka mellett más, a diákok tudását gyarapító tevékenységet is végezhetünk mi tanárok. Erre nyújt nekem a Leonardo majd később az Erasmus+ program kiváló lehetőséget.

A program célja immár több mint egy évtizede az, hogy a német és a magyar diákok kölcsönösen megismerjék egymás országait, egymás iskoláit valamint egymás hétköznapi életét is.

2018-ban egy nagyon motivált csapattal sikerült útra kelnünk, idén a konkrét munkafeladatunk egy ledes olvasólámpa tervezése és gyártása volt a SICK cég szakképzős diákjaival együtt. Remek lehetőség volt ez, hiszen a CAD-es ismeretektől kezdve az egyszerűbb elektronikai szerelési ismereteket, sőt még a fémmegmunkálás egyszerűbb elemeit is be tudtuk építeni diákjaink munkájába. Régóta látom, hogy a műszaki szakoktatásban résztvevő tehetséges fiatalokat a leginkább a gyakorlati feladatok megvalósításával lehet motiválni, ez különösen jellemző a fiúkra ezen a területen. Ez idei programunkban is megmutatkozott, olyan lelkesedéssel láttak neki a munkának, hogy arról csak szuperlatívuszokban tudnék nyilatkozni. Soha egy percig nem látszott rajtuk az a dekoncentráltság, amit néha itthon egy-egy tanórán észreveszek, hogy egy idő után a pad alatt előkerülnek a telefonok és inkább azzal foglalkoznak az elméleti tananyag helyett.

A projekt alapú oktatás remekül működik Németországban, amikor ebbe belecsöppennek diákjaink, nagyon hamar megmutatkozik az a kreativitás, ami ezekben a fiatalokban rejlik. Számomra minden évben hatalmas élmény ezt megtapasztalni a diákjaimon. Hála Istennek ez idén sem volt másképp.

Ami számomra nyelvtanár számára még egy hatalmas élmény, hogy a stabil B2 körüli nyelvi szinten lévő diákok milyen hamar boldogulnak a német anyanyelvi munkahelyi környezetben.

Az, hogy ez a program már több mint egy évtizedes múltra tekinthet vissza, számomra egy szakmai siker, hiszen a szervezési feladatok lebonyolításán túl a diákjaim személyes fejlődését is testközelből figyelhetem, mikor hazaérkezünk, nyelvórákon nagyon könnyen lemérem azt a tudástöbbletet, amit a németországi szakmai gyakorlat alatt a tanulók magukba szívtak.

De természetesen a program sikerében a legnagyobb szerepet azokaz intézmények játszák, akik lehetővé teszik a program működését, sőt fejlődését, gondolok itt elsősorban partnerintézményünkre a SICK AG-ra valamint saját iskolánk elméleti és szakmai tanáraira, akik olyan alapismeretekkel vértezik fel diákjainkat, amikkel azok hamar boldogulnak egy vadidegen szakmai és nyelvi környezetben. Remélem csereprogramunk a SICK AG-val még sokáig sikeresen folytatódhat.

 

Szalai Tamás
projektkoordinátor
2019 június

 

erasmus2018 1

 

erasmus2018 2

A 2014-es Erasmus+ projekt szakmai értékelése

A Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola mindig is fontosnak tartotta a diákjaink szakmai képzésén túl a nyelvoktatás magas színvonalát is. Iskolánk korán bekapcsolódott a két tanítási nyelvű képzésbe, a nem két tanítási nyelvű osztályoknak is magas óraszámban biztosítjuk a nyelvtanulást.

Bővebben ...

Összefoglaló a Jedlik Ányos Gépipar és Informatikai Középiskola és Kollégium 2014-es Leonardo szakmai gyakorlatáról Waldkrichben a SICK cégnél.

 

A Sick céggel már több mint 8 éve működik együtt iskolánk. 2007 óta folyamatosan szervez a két intézmény szakmai gyakorlatcserét a tanulói számára a partnerintézményben. Kezdetben inkább egy nyelvtanfolyamhoz hasonlított a szakmai gyakorlatunk. német partnerünk a diákjainkat a szenzor előállítás területén alkalmazták, kisebb egyszerűbb munkákat kellett elvégezniük diákjainknak. Akkoriban inkább a munkakultúrát és a nyelvet tudták jobban megismerni diákjaink egy német nagyvállalatnál. De már 5 éve azon fáradozunk, hogy a programot úgy alakítsuk ki, hogy diákjaink szakmai ismereteiket is bővíthessék és ne csak a nyelvi készségeiket. Ehhez a cég szakképző központja ideális kereteket biztosít számunkra. Itt diákjaink egy új CAD programmal ismerkedhetnek meg, (OSD), melyet iskolánkban nem tanítunk, viszont az ipar használja. A 3 hetes CAD-es tervezés alatt is tudják tanulóink nyelvtudásukat fejleszteni, hiszen feladataikat német diákokkal közösen oldják meg.

Leonardo da Vinci program

Tájékoztatás A Leonardo da Vinci programról

 


1. A LEONARDO DA VINCI PROGRAM ELSŐ FÁZISA: 1995-1999

1.1. A Leonardo da Vinci Program bemutatása

Leonardo education and cultureA Leonardo da Vinci az első olyan európai program, amely a szakmai képzés egészét felöleli, a középfokú szakképzéstől a felsőfokú szakmai képzésen keresztül az egész életen át tartó képzés formáit is beleértve, és nemzetközi együttműködési lehetőségeket kínál az intézményeknek a szakképzés minden szintjén. Célja a minőségi szakképzés fejlesztése a szakképzés szereplőinek egymást kiegészítő együttműködéséből a dódó, a gazdaság igényeire válaszoló akciók megvalósítása révén. Ezek elősegítik a korszerűsítést, továbbá a közös termék kifejlesztése során a szakképzés európai dimenziójának kialakulását. A program lehetőséget kíván biztosítani a külföldi gyakorlati kép zés itthon történő szélesebb körű elismeréséhez, valamint felmérések és elemzések révén hozzájárul a szakképzési rendszerek közös európai stratégiájának tervezéséhez.

Bővebben ...

Minőségbiztosítási kötelezettségek

Mobilitási projektek

A partnerekre vonatkozó minőségbiztosítási kötelezettségek

A küldő intézmény vállalja, hogy:

  • A fejlesztendő készségeket és kompetenciákat figyelembe véve meghatározza a szakmai gyakorlat/tanulmányút célját.
  • Kiválasztja a fenti célok eléréséhez megfelelő célországot és fogadó intézményt, valamint meghatározza a projekt hosszát és szakmai tartalmát Világosan meghatározott, átlátható feltételek alapján kiválasztja a kedvezményezetteket.
  • A partnerekkel együttműködve felkészíti a kedvezményezetteket a fogadó országban rájuk váró gyakorlati, szakmai és kulturális életre, különös hangsúlyt fektetve a szaknyelvi felkészítésre.
  • Olyan szerződést köt a partnereivel, amelynek tartalma minden partner számára világos.
  • Megszervezi az utazást, a szállást, intézi a vízumkérelmi és munkaügyi eljárásokat, valamint a társadalombiztosítást és egyéb biztosításokat.
  • Minden egyes kedvezményezettel közösen kiértékeli a Leonardo programban való részvételen keresztül elért személyes és szakmai fejlődését.
Bővebben ...

2011 június 12 Leonardo program záró prezentációja

Résztvevők:

  • Isklolavezetés
  • Projekt csapat
  • NEMAK Hungária Kft. cégvezetése
  • GYMS Kamara Képviselője
Bővebben ...

A HVG 2018. október 19-n megjelent iskolai rangsora szerint a kompetenciamérések, érettségi vizsgaeredmények és továbbtanulási adatok alapján az ország legjobb szakgimnáziuma vagyunk.

Újságcikk   TV-riport

Generátor alapítvány Jedlik 1%

Generátor Alapítvány 

Adószám: 18535143-1-08

Köszönjük támogatását!

 

Hírek, információk

Ballagás 2020

Felnőttoktatás a Jedlikben!

Ingyenes (államilag támogatott) szakképzés – esti tagozat a következő feltételekkel lehet részt venni...

Tovább -->

kreta feher login

jedlikinfo

jsi logo

Következő események

OLET logo

A 2020-ban beiskolázásra kerülő tanulók
2025-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,

Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelven beszélni?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

Ha a válaszuk IGEN -->
2020. május 26. Kedd
Fülöp, Evelin
A Nap kel 04:57-kor,
nyugszik 20:38-kor.
Holnap
Hella
napja lesz.

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

Letöltés (.pdf) -->

 

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.