icon facebookicon instagramicon youtube

A+ A A-

Nyugdíjas kollégák - Nagy Péter

Tartalomjegyzék

Nagy Péter nyugalmazott igazgató

45 év a Jedlikben

Három generáció egy időben

nagy_peter_1nagy_peter_2Jedlikben 45 év

2011.12.31 napjáig 45 évet töltöm be, a Jedlikben, az addigi életem 70 évéből. Ennek a 45 évnek a megoszlása, 4 év tanuló, 5,5 év mérnök tanár, 30 év igazgató, 5,5 év óraadó tanár.

Három generáció együtt a Jedlikben

2007-től családunk három tagja jár (most a visszaemlékezés időpontjában) a Jedlikbe. Leányom Banáné Nagy Mónika nyugdíjba vonulásom után matematika fizika szakos tanárként került hozzánk. Egyik unokám, Bana Krisztián szintén abban az évben kezdte meg tanulmányait a Jedlikben, 2012-ben érettségizik. Azt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy fiam Nagy Péter is a Jedlikben érettségizett.

Kezdés a Jedlikben

Életem egyik legfontosabb döntését hoztuk családunkban 1956-ban. Ekkor Szil község általános iskolájának 8 osztályos tanulója voltam. Beadtuk továbbtanulási jelentkezési lapomat a Győri Gépipari Technikumba. Nagyon komoly felvételi vizsgán túljutva, szeptemberben már boldogan viseltem a Technikum mindenkinek kötelező egyensapkáját. Akkor még nem gondoltam, hogy 10 év kivitelével a mai napig (2011.11.11) második otthonom lesz az iskola.

Kollégista lettem, ami egy életre meghatározó volt életemben. Igazi közösségi élet volt a Kálvária utcában. Szigorú szabályok között, de mégis szabadon éltünk. A tanulás szent volt számunkra, és tanárainknak is. Tudtuk, hogy a Gépipariban tanulás, nagy lehetőség, ezt ki kell használni. Csak szertettel és hálával gondolok vissza tanáraimra. Köszönet azért amit a szakmában és alapműveltségben kaptunk tőlük. Osztályunk háláját úgy is kifejezte tanárainknak, hogy szinte kezdettől, minden érettségi találkozóra minden tanárunkat meghívtunk. Sajnos ahogy múlnak az évek, egyre kevesebben vannak köztünk. Az ötven éves találkozón már csak Balog Béláné Mónika, Dr Kamarás Árpád, Farnady Ernő és Végh Kálmán.

Jedlikes Család

Számomra valóban a második családomat jelentette és a mai napig is jelenti a Jedlikes közösség. Ma az aktív (igaz csak óraadóként) tanárok között én vagyok az aki legrégebben koptatom a szeretett iskolán lépcsőit. A iskola ebben az évben (2011) ünnepelte Fennállásának a 110. évfordulóját Testvérem nem volt, de a kollégiumba kerülve azonnal lett vagy száz. Nagy hálával és szeretettel gondolok felsős iskolatársaimra, évfolyam társaimra, és kiemelten osztálytársaimra. A legjobb barátaim, ma is az osztálytársaim, akkor is ha többségével 5 évenként találkozom. Vagyunk hárman az osztályból, (Nehiba Ferenc, Orbán Attila) akik most már néhány éve mindegyikünk születésnapját és névnapját megünnepeljük.

Tíz év az iparban

Technikus végzettség megszerzése után, nagyon tudatosan sok más ifjú technikussal együtt én is a fizikai munkát választottam annak ellenére, hogy technikus munkahelyek is vártak bennünket. Lemez lakatos lettem Budapesten a Vörös Csillag traktorgyárban, majd átkértem magamat a hidraulika műhelybe. Ezeken a helyeken mélyítettem el azt a szakmai tudást amit a Jedlikben megszereztem. A technikus munkakör előtt nagyon hasznos volt a szakmai fizikai munka, de a későbbi mérnök-tanári munkában is jól tudtam kamatoztatni azt, amit jól felkészült szakmunkásoktól tanultam. Három és fél év után, amikor úgy éreztem, hogy megtanultam azt amit akkor megtanulhattam munkapad mellett, jelentkeztem technikus munkakörbe. Több lehetőség közül a szerszám és készülékszerkesztést választottam. Két évvel később feleségemmel Győrbe költöztünk. a Célgépgyárban helyezkedtem el ahol szintén szerkesztést választottam. A rajzolást a Jedlikben szerettem, de akkor úgy éreztem elég is volt egy életre. Ma úgy tekintek vissza erre a 6 éves szerkesztői életemre, mint életem egy másik szép tanulási szakaszára, amivel megalapoztam további szakmai utamat.

Újra a Jedlikben

A tíz éves érettségi találkozónk 1970-ben volt. Ez a találkozó megint egy sorsdöntő esemény volt életemben. Öröm volt találkozni tanárainkkal és osztálytársainkkal. Jó volt hallgatni osztálytársaink addigi életútját, magánélet és szakmai sikereket. A saját 5 éves életutam bemutatása végén a terveim között említettem, hogy szívesen kiprobálnám magamat a tanításban. Elsősorban esti tagozaton történő tanításra gondoltam. December közepén hívott fel osztályfőnököm, azzal, hogy a Jedlikben két tanári állást töltenek be majd január 1-től. Igaz az a tanári állás nem esti hanem nappali tagozaton lesz. Azért gondolt rám, mert a fő tantárgyak amit tanítani kell, az szakrajz, készülékszerkesztés, szerszámgépek. Az eddigi életutam, illetve az éppen megszerzett Műszaki Egyetemi végzettségem alapján alkalmasnak tartana az egyik állás betöltésére. Rövid családi gondolkodás után igen mondtam, 1971 január elsején már a Jedlik Gépipari Technikum tanára voltam.

Korszerűsítés az első perctől

A Jedlikbe érkezésem után fél évvel később vették fel szintén mérnöktanárnak Czéhmester Tibort aki Mezőgépből érkezett, majd egy évvel később Finta Zoltánt a Rábából. Mivel mindegyikünk rendelkezett 10 vagy hosszabb ipari gyakorlattal azonnal az ipari elvárásokhoz kezdtük igazítani az általunk tanított tantárgyak tananyagát. Másik kezdeményezésünk volt a tanítási órák hatékonyságának növelése, a szemléltetés javítása.

Példát említem az egyik kedvenc tantárgyamat, a szerszámgépeket. Az akkori tankönyv csak vonalas ábrákat tartalmazott. Azért, hogy ipari környezetet legalább egy kicsit behozzuk az iskolába, gyárakból prospektusokat kértünk, azokat lefotóztuk diára. A diákat bekereteztük, ezeket diavetítővel vetítettük ki órákon. Vagy amikor az írásvetítő megjelent azonnal bevontuk az oktatásba. Óravázlatokat fóliára írtuk, soronkénti vetítéssel és szembe állva az osztállyal, sokkal hatékonyabb lett az oktatás. Vásároltattunk hurokfilm vetítőket, a mozgóképek vetítésére. A korábbinál, több gyárlátogatást szerveztünk. Nyári termelési gyakorlatoknál, mi mérnök-tanárok is ott voltunk a tanulók között. Segítettük a hatékony és hasznos ipari gyakorlatot.

Új lehetőség igazgatóvá kinevezésem után

Életem egy másik nevezetes dátuma volt, 1976 szeptember 1, igazgatói kinevezésem. Nehéz helyzetben akkor a szakképzés. A technikus képzést nappali tagozaton teljes társadalmi tiltakozás ellenére megszüntették. Azonos tananyag mellett a diákjaink, középfokú végzettséget kaptak. Aztán ez sem tartott sokáig, mert át kellett térni a szakmunkáscélú képzésre. Lakatos vagy esztergályos végzettséghez társult az érettségi a negyedik év végén. A képzés az idő rövidsége (4 év) miatt, kevés idő jutott a szakma megtanulására. Az érettségi tantárgyakra a korábbinál is kevesebb idő jutott. Az iskolánk iránti érdeklődés csökkent, sokszor az osztályokat sem tudtuk feltölteni diákokkal. Sok gyengébb tanulmányi eredményű tanuló került hozzánk. Egyre többen voltak, akik az érettségi követelményeknek nem tudtak megfelelni, vagy el sem tudtak jutni addig.

Ebből a számunkra egyre rosszabbodó helyzetből kellett kitörni. Több éves munkával, nagy tanári és szülői összefogással sikerült felfelé elmozdulni. Sikerült elfogadtatni, hogy ha előbbre akarunk lépni, akkor a tanulási-tanítási folyamat javításával kell elindulni. A jobb tanulmányi eredményűeknek a továbbtanulást tűztük ki célul és ez eredményezte, hogy egyre többen jutottak be a felsőoktatásba. A gyengébb tanulmányi eredményűeknek a végzettség megszerzését tűztük ki célul. Diákjaink egyre sikeresebbek voltak, egyre kevesebben buktak.

Az 1985-ös Oktatási Törvény életbe lépésével új lehetőségeket kaptunk. Az addigi nagyon merev tanterv és utasításos rendszert oldották, és lehetőséget kaptunk önálló kezdeményezésekre. Ekkor biztosítottuk a heti órakertben minden évfolyamon heti 2 órát a tanulóknak, amelyben választott tantárgyat (bizonyos kötöttségekkel) tanulhattak. Azok, akik tovább akartak tanulni a felsőoktatásban, a felvételi tantárgyakat növelték meg 2 órával. Sokan választották négy éven át például a matematikát vagy a szabad nyelvválasztás után az idegen nyelvet. Ez a 8 óra többlet sokkal eredményessé tette a felvételi vizsgákat. Akik érettségi után dolgozni akartak azok gyakorlati óráikat növelték meg, ezzel jobban felkészültek az adott szakmára.

Többek között ezek az intézkedések indították el az iskolánk új felemelkedését.

A fejlődés másik tényezője volt a számítástechnika gyors bevezetése az oktatásunkba.

Világbanki programok szerepe a fejlődésben

Az első Világbanki pályázatot 1991-ben írtuk meg és nagy örömünkre nyertünk. Gépész és informatika majd elektronika és gazdasági szakmacsoport munkájába kapcsolódtunk be. Ez a következő években 100 millió értékű eszköz beszerzését jelentette, ami óriási fejlesztés volt. Az eszközök a legkorszerűbb technikai eszközökből álltak, informatika, automatika, CNC technika. A második Világbanki programban 2000-ig, újabb 100 millió értékű eszközt kaptunk. Az eszközökön kívül további nagy eredménye volt a programnak, hogy sok tanár mehetett külföldre, tanulmányútra. Ez könnyítette meg a további fejlesztéseket, hiszen az irányokat láttuk Dániában, Hollandiában, Írországban. A legnagyobb értéknek látszott az a tananyagfejlesztés, amit megtanultunk a képzéseken. Az sajnos már nem tetszett, hogy a szakmacsoportban fejlesztett nagyszerű anyagok nem hasznosultak.

Egy biztos, a Világbanki program az iskola eddigi történetének legnagyobb fejlesztését hozta.

A fejlődés legfőbb biztosítéka a pedagógusok és a kisegítő dolgozók

Nem jutott volna az iskola hetvenes évek mélypontja után a 80-as 90-es évekre a szakképző iskolák élvonalába, ha nem lettek volna kiváló dolgozóink. Pedagógusaink fogékonyak voltak az újra, ami előbbre vitte az oktatást. A vezetésnek a feltételeket kellett megteremteni, a többit a kollégák már önállóan megoldották. Megszereztük az új korszerű eszközöket, a kollégák nagyon gyorsan megtanulták az alkalmazást, és kezdődött is az oktatás. Az új eszközökhöz a csoportbontásokhoz sokat, szinte folyamatosan kellett az épületeket alakítani. Ezeknek az alakításoknak legnagyobb részét saját szakmunkásainkkal végeztük el. Hihetetlen az a fejlesztés, amit 2006-ig, igazgatásom végéig elvégeztünk. Most még őrzöm azt a több ezer oldalas saját jegyzetet, amit a 30 év alatt írtam. Fantasztikus munkatársaim voltak.

A sikerhez kellettek a szülők és a tanulók

Amikor a Jedlikbe kerültem tanulónak akkor nagyon keresett volt a Jedlik és a tanulók is jó képességűek voltak. Amikor visszakerültem a Jedlikbe az iskola még az élvonalban volt, öröm volt az iskolában tanítani. A szakképzési célú képzés idején, nagy erőfeszítésekkel, összefogva a diákokkal és szülőkkel is megálltuk a helyünket. A fejlesztéseknél nagyon jól tudtuk mozgósítani a szülőket és tanulókat.

Záró gondolatok

A gyerekkoromat 14 éves koromig, az iparban töltött 10 évet kivéve a Jedlikben töltöttem.

A leírt néhány gondolat, csak töredéke annak, amit írni tudnék egy hosszabb visszaemlékezésben. Most nem ez volt a feladat.

Az ISKOLÁM mindig is a munkámban a legfontosabb volt. De nem voltam ezzel egyedül. Tettük a dolgunkat a tanulókért a szülőkért, vezetőként pedig a kollégákért.

Köszönet mindenkinek, aki segítette munkámat, családomnak, munkatársaimnak, városi, megyei, minisztériumi vezetőimnek.

Győr, 2011.12.13

Nagy Péter

Hírek, információk

Az igazak örökké élnek

dr. Dézsi Csaba András Győr város polgármestere, Módos Gábor a Jedlik Ányos Technikum igazgatója és Szabó Jenő önkormányzati képviselő helyez el koszorút és emlékezik a győri temetőben Jedlik Ányos sírjánál 2020. december 13-án a tudós, feltaláló halálnak 125. évfordulóján. Ahogy a polgármester úr a facebook profilján fogalmazott: "Jedlik Ányosra emlékeztünk, a kiváló emberre, természettudósra, feltalálóra, bencés szerzetesre és oktatóra, aki 1895. december 13-án hunyt el. 🖤

Halálának 125. évfordulója alkalmából babérkoszorút helyeztünk el síremlékénél! 🕯
Jedlik egész életfelfogására jellemző, amit halála előtt néhány nappal mondott: „ életem hosszú volt, de a munka sohasem fárasztott.
...

Bővebben

Felnőttoktatás a Jedlikben!

Esti tagozatos képzéseink 2020/2021-es tanév februári (keresztféléves) indulással:

  • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
  • Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus
  • Gépész technikus (CAD-CAM szakirány)
  • Gépgyártás-technológiai technikus
  • Gépi és CNC forgácsoló
  • CNC-programozó
  • CNC-programozó (1 éves tantágyi beszámítással)

Bővebb információ / jelentkezés

Bővebben
Generátor alapítvány Jedlik 1%

Generátor Alapítvány 

Adószám: 18535143-1-08

Köszönjük támogatását!

 

kreta feher login

jedlikinfo

jsi logo

Következő események

OLET logo

A 2021-ban beiskolázásra kerülő tanulók
2026-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,

Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelven beszélni?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

Ha a válaszuk IGEN -->
2021. január 21. Csütörtök
Ágnes
A Nap kel 07:28-kor,
nyugszik 16:36-kor.
Holnap
Vince, Artúr
napja lesz.

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

Letöltés (.pdf) -->

 

A HVG 2018. október 19-n megjelent iskolai rangsora szerint a kompetenciamérések, érettségi vizsgaeredmények és továbbtanulási adatok alapján az ország legjobb szakgimnáziuma vagyunk.

Újságcikk

TV-riport

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.