9021 Győr, Szent István út 7. +36 96 529480 jedlik@jedlik.eu OM azonosító: 203037/003

Beiskolázási tájékoztató a Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium 2022/2023. tanévben induló nappali tagozatos osztályairól.

2022/2023. tanév

 

A 120 évvel ezelőtt a XIX-XX. század fordulóján alapított fa- és fémipari szakiskola úttörő szerepet vállalt a magyar szakemberképzésben. Az iskola születésében nem kis szerepe volt a Győrben ez idő tájt megalapított vállalkozások, vállalatok jó szakemberek iránti igényének. E közös akarat eredménye a máig is működő iskola.

 

Az alapítás után több ízben változott az intézmény neve az oktatott szakmáknak megfelelően. A ma használt Jedlik Ányos nevet 1941-ben, a Győrött tanító szerzetesnek, tanárnak, tudósnak és feltalálónak emlékére vette fel.

Iskolánk a működése során mindenkor képes volt megfelelni a kor kihívásainak. Így lett a kezdetben fa- és fémipari szakiskola oly sok átalakulás után napjainkban gépipari és informatikai középiskola. Iskolánk volt az első a számítástechnika szakirányú alkalmazásának tanításában. A jelenleg oktatott szakmák közül kettő informatikai szakmacsoportba tartozik, kettő pedig a gépészet szakmacsoportba. Kínálatunkat úgy állítjuk össze, hogy olyan szakmákat tanítsunk, amik megfelelnek a kor és a piac kívánalmainak. A szakmai és közismereti tartalom minden esetben lehetővé teszi a munkaerőpiacon, illetve a szakmai felsőoktatásban való érvényesülést.

Az alapító szándékot nem feledve széleskörű kapcsolatokat ápolunk a térségben működő vállalatokkal. Az Európai Unióban való könnyebb mozgást segíti elő a kiemelten kezelt nyelvoktatás. Tanulóink részt vesznek több nemzetközi együttműködésben.

 

A 2022-ben beiskolázásra kerülő tanulók

2027-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,

 

Kedves Tanulók, kedves Szülők!

2027-ben:


Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelv készségszintű ismeretére?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

 

HA IGEN, akkor erre mind lehetőség van a

JEDLIK ÁNYOS TECHNIKUMBAN!

Az iskola eredményei alátámasztják, hogy mindig sikerült megtalálnunk a megfelelő egyensúlyt a célkitűzéseink és a reálisan elvárható tanulói teljesítmények között. Tanulóink nem csak a felsőoktatásban és a munkaerőpiacon érzik magukat sikeresnek, hanem bátran vállalnak egyéb, a képességeik bemutatására alkalmas kihívásokat. Szívesen vesznek részt intézményi, városi, megyei és országos versenyeken, rendezvényeken. Eredményeink kiválóak: matematika, fizika, anyanyelvi, idegen nyelvi, informatikai és egyéb szakmai területeken. Intézményünk képzési színvonala lehetővé teszi, hogy diákjaink a középiskola befejezése után sikeresen felvételt nyerjenek valamelyik felsőoktatási intézménybe, vagy munkavállalóként önálló munkavégzésre legyenek képesek.

 

A 2022/2023-as tanévben

3 kilencedikes osztályt indítunk INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazaton,

valamint 2 kilencedikes osztályt indítunk GÉPÉSZ ágazaton:

Informatika és távközlés ágazat

1 osztály

5 0613 12 03
okleveles Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Képzési idő: 5 év
Nyelv: angol nyelv
Tagozatkód: 0611
Felvehető tanulók száma: 32 fő
 

Ebbe az osztályba azokat a reálérdeklődésű, jó kommunikációs és logikai készségekkel rendelkező tanulókat várjuk, akik az átlagosnál magasabb szinten szeretnének foglalkozni az informatikával.

A közismereti és szakmai oktatás az informatikai ágazat programterve szerint folyik. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozásokat duális képzés keretei között lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. Minden tanuló a tanulmányi ideje alatt ösztöndíjban részesül.

  

 1 osztály

5 0612 12 02
Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető
Képzési idő: 5 év
Nyelv: angol nyelv
Tagozatkód: 0612
Felvehető tanulók száma: 32 fő
 

Ebbe az osztályba olyan tanulók jelentkezését várjuk, akiket egyszerre érdekel az informatikai hálózatok hardver berendezéseinek felépítése, telepítése, karbantartása és a hálózati szoftverek kezelése.

A közismereti és szakmai oktatás az informatikai ágazat programterve szerint folyik. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozásokat duális képzés keretei között lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. Minden tanuló a tanulmányi ideje alatt ösztöndíjban részesül.

 

1/2 osztály

5 0613 12 03
Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Képzési idő: 1+5 = 6 év
Képzési forma: nyelvi előkészítő
Nyelv: angol nyelv
Tagozatkód: 0613
Felvehető tanulók száma: 16 fő
 

 

1/2 osztály

5 0612 12 02
Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető
Képzési idő: 1+5 = 6 év
Képzési forma: nyelvi előkészítő
Nyelv: angol nyelv
Tagozatkód: 0614
Felvehető tanulók száma: 16 fő
 

Angol nyelvi előkészítő csoportként indítjuk. Az előkészítő időtartama 1 év. A közismereti és szakmai oktatás az informatikai ágazat programterve szerint folyik. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozásokat duális képzés keretei között lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. Minden tanuló a tanulmányi ideje alatt ösztöndíjban részesül.

 

Gépészet ágazat

1/2 osztály

5 0715 10 05
Gépésztechnikus CAD-CAM szakirány
Képzési idő: 1 +5 = 6 év
Képzési forma: nyelvi előkészítő
Nyelv: angol nyelv
Tagozatkód: 0615
Felvehető tanulók száma: 16 fő
 

 

1/2 osztály

5 0715 10 05
Gépésztechnikus CAD-CAM szakirány
Képzési idő: 1 +5 = 6 év
Képzési forma: nyelvi előkészítő
Nyelv: német nyelv
Tagozatkód: 0616
Felvehető tanulók száma: 16 fő
 

 

Ez a képzés olyan tanulóknak való, akiket érdekel a gépészeti tervezés. A tanult ismeretekkel részt vehet a gyártmányok, gyártási folyamatok tervezésében és megvalósításában.

Nyelvi előkészítő osztályként indítjuk. Az osztály fele angol, a másik fele német nyelvi előkészítő képzést kap. Az előkészítő időtartama 1 év. Az előkészítő évet követően a tanulók két tanítási nyelvű képzésben részesülnek 9-13. évfolyamon. A tanítás nyelve megegyezik a nyelvi előkészítőben tanult idegennyelvével.

A közismereti és szakmai oktatás a gépészet ágazat programterve szerint folyik. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozásokat duális képzés keretei között lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. Minden tanuló a tanulmányi ideje alatt ösztöndíjban részesül.

 

1/2 osztály

5 0715 10 06
Gépgyártástechnológiai technikus
Képzési idő: 5 év
Nyelv: angol nyelv
Tagozatkód: 0617
Felvehető tanulók száma: 16 fő
 

 

1/2 osztály

5 0715 10 06
Gépgyártástechnológiai technikus
Képzési idő: 5 év
Nyelv: német nyelv
Tagozatkód: 0618
Felvehető tanulók száma: 16 fő
 

Ez a szak olyan tanulóknak való, akik érdeklődnek a klasszikus gépészet iránt. Tanulmányaik során elsajátítják a termékgyártás technológiáit, megismerkednek a klasszikus és modern gyártóberendezésekkel.

A közismereti és szakmai oktatás a gépészet ágazat programterve szerint folyik. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozásokat duális képzés keretei között lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. Minden tanuló a tanulmányi ideje alatt ösztöndíjban részesül.

 


A Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium bármelyik osztályába bejutva magas szintű humán és reál, valamint az irányultságnak megfelelő szakmai ismeretekhez lehet jutni.

A számítástechnikai tanulmányok során mindegyik osztályban ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítványt szerezhetnek tanulóink.

Az iskola minden tanulójának lehetőséget adunk – órarendi keretek között – az emeltszintű érettségire való felkészüléshez matematika, idegen nyelv tantárgyból. Tanórán kívüli csoportokban fizika, történelem, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból készülhetnek emeltszintű érettségire.

 

9024 Győr, Baross Gábor út 51.
Kollégium
Típusa: fiúkollégium
Férőhely: 100 fő
Felvehető létszám: 20 fő a 9. évfolyamra
Távolság az iskolától: 1,2 km 15 perc gyalog
 

Hosszú évek gyakorlata, hogy minden 9. évfolyamra felvételt nyert és kollégiumi elhelyezést igénylő tanulót a saját intézményünkben tudunk elhelyezni.

Címe: 9024 Győr, Baross Gábor út 51.

Telefonszáma: 0696/439-634

WEB: (http://www.facebook.com/jedkollgyor)

 

2022-2023
Felvételi eljárás
Tanulmányi eredmények
Írásbeli eredmények
Szóbeli
 
 

A középfokú oktatási intézmények a fenntartóval egyeztetve meghatározzák a következő tanévben indítani kívánt szakok, illetve osztályok számát. Az oktatási intézmény a jogszabályoknak megfelelően meghatározza a bejutási feltételeket.

Iskolánk a Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium 5 indítandó osztályban 160 tanuló részére ad lehetőséget technikusi tanulmányok folytatására.

Intézményünkbe való bejutás alapfeltételei:

 • Hozott eredmények: az előzetes általános iskolai tanulmányok során tanult meghatározott tantárgyak érdemjegyei számösszegéből képzett pontszám
 • Írásbeli vizsga: a központi írásbeli matematika, valamint magyar nyelv feladatok megoldásával elért pontszámok
 • Szóbeli meghallgatás: szóbeli meghallgatás során szerzett pontszámok

 

Felvételi pontok számítása
Hozott pontszám: maximum 50 pont
Írásbeli pontszám: (50+50) x 0,55 = maximum 55 pont
Szóbeli meszélgetés pontszáma: maximum 5 pont
Szerezhető legmagasabb pontszám: 110 pont
 

 

 • Hozott pontok tantárgyai: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok közül: magyar nyelv és irodalom tantárgyak átlaga, történelem, matematika, fizika, idegen nyelv (több tanult nyelv esetén a jobbik osztályzatot elért nyelv 7. és 8. osztályos osztályzata) osztályzatai. (Összesen maximum 50 pont)
 • Minden jelentkezőnek egységes írásbeli felvételi vizsgát kell írnia matematika és magyar nyelv tantárgyakból, melyek az általános iskola tananyagára épülnek. (maximum 55 pont) (Az írásbeli vizsgán megszerezhető 2 x 50 pont, azaz 100 pont nálunk 55 pontot ér. Az alacsonyabb megszerzett pontszámok ennek arányában kerülnek beszámításra.)
 • A felvételi beszélgetés során, a tanórákon kívüli önálló tevékenységeket kívánjuk elismerni. Ezek például: nyelvtanulás, közösségi munka, rendszeres tevékenységek, elért kimagasló teljesítmények. (maximum 5 pont)

 

Tantárgyi osztályzatok beszámítása

A felvételi lapon a megfelelő rovatokban fel kell sorolni a táblázatban szereplő tantárgyak: 7. osztály év végi, illetve 8. osztály félévi osztályzatokat. Amennyiben valaki két idegen nyelvet is tanult, akkor mindkettőt szerepeltesse. A szabályok szerint a jobb osztályzatot kell figyelembe venni. Olyan is előfordul speciális esetben, hogy valaki a kérdéses tantárgyak közül valamelyiket csak egy évben tanulta. Ebben az esetben a másik helyet hagyja üresen. A jelentkezési lapra írt jegyek hitelességéért az osztályfőnök, valamint a beküldő általános iskola igazgatója felel.

Tantárgy 7. osztály évvége 8. osztály félév
Magyar nyelv két osztályzat átlaga két osztályzat átlaga
Irodalom
Történelem osztályzat osztályzat
Matematika osztályzat osztályzat
Fizika osztályzat osztályzat
Idegen nyelv osztályzat osztályzat

 

Írásbeli vizsga
Írásbeli eredmények beszámítása

 

Figyelem!

Az írásbeli vizsga és arról szóló értékelő lap megléte lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló olyan középfokú oktatási intézményt (intézményeket) jelöljön meg továbbtanulási szándékkal, amelyek a szakok meghirdetésekor ezt szükségessé tették. Az írásbeli vizsga hiányában a tanuló jelentkezése nem lehetséges a fent említett intézményekbe. (www.oktatas.hu /kozneveles /kozepfoku_felveteli_eljaras /...)

A jelentkezés és a vizsga lebonyolítása:

A tanulóknak 2021. december 3-ig a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázás KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA” lap benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. (A jelentkezési lapnak az adott intézménybe kell érkeznie az adott időpontig.) A jelentkezési lapot minden tanuló a saját általános iskolájában kapja meg, vagy letöltheti a www.oh.gov.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapokat vagy az általános iskolában fogják összegyűjteni, vagy annak hiányában személyesen küldje el abba a középfokú intézménybe, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, hogy melyik vizsgaszervező intézménybe jelentkezik a központi írásbeli vizsgára, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

FIGYELEM!

Az írásbeli vizsgára való jelentkezés nem azonos (és így nem is helyettesíti azt) az adott középfokú intézménybe benyújtott felvételi kérelemmel. A felvételi jelentkezési lapok leadására egy másik eljárás keretei között kerül sor 2022 februárjában.

A központi írásbeli vizsga napja és ideje a 9. évfolyamra számára 2022. január 22. (szombat) 10.00 óra a jelentkezési lapon megjelölt intézményben. (Akadályoztatás esetén a pótló központi írásbeli időpontja 2022. január 27. 14.00 óra a jelentkezési lapon megjelölt intézményben.)

Központi írásbeli felvételi vizsga speciális lehetőségei:

 • A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére (amennyiben a benyújtott érvényes szakértői vélemény azt tartalmazza) a felvételi vizsgán: hosszabb felkészülési időt, hosszabb írásbeli feladat kidolgozási időt, valamint az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (laptop, számológép stb.) alkalmazását engedélyezzük.
 • A speciális felvételi körülmények igénybevételét külön a jelentkezési lap megfelelő rovatainak kitöltésével jelezni kell a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény felé. Csatolni kell a jogszerű igénylést alátámasztó szakértői vélemények másolatát, valamint egy szülői/gondviselői kérelmet az igénybe venni kívánt kedvezményekről. (A kérés nem haladhatja meg a szakértői véleményben leírtakat, de nem is kell igénybe venni minden lehetőséget). Az írásbeli vizsgát szervező intézmény vezetője a felkért szakértő segítségével meghatározza a lehetséges kedvezmény módját és mértékét, majd erről az írásbelit megelőzően határozat formájában, levélben értesíti az igénylőt, vagy annak képviselőjét.

Központi írásbeli felvételi vizsga lefolyása:

Minden jelentkező személyre szóló levelet kap a vizsgaszervező intézménytől. A vizsga színhelyén legalább 15 perccel előbb jelenjen meg a tanuló. A vizsga folyamán a tanulók két tantárgyból: matematikából és magyar szövegértésből tesznek írásbeli vizsgát. A vizsgák időtartama 45 perc. A vizsgák között 15 perc pihenőidő van.

Használható segédeszközök:

Magyar szövegértés: kék színű toll
Matematika: kék színű toll, ceruza, vonalzó, radír.

 

Készülj az írásbelire!

Mivel az írásbeli felvételi vizsgán viszonylag rövid idő áll rendelkezésre a feladatok megoldására, ezért a tanórai munkán kívül minden jelentkezőnek lehetősége van célirányosan készülni a megmérettetésre. Ismerkedj meg a korábbi évek központi írásbeli feladataival! Oldd meg a feladatokat úgy, hogy közben ne használj fel több időt, mint amennyi majd a vizsgán rendelkezésre áll! A megoldásaidat a megoldó kulcs segítségével ellenőrizheted.

Az előző években lezajlott felvételi vizsgák feladatai és javítási útmutatói az internetről letölthetők a

http://www.oktatas.hu címről az alábbi menüket választva:

 • Köznevelés,
  • Középfokú felvételi eljárás,
   • Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

 

Felvételi jelentkezési lap

Felvételi jelentkezési lap kitöltése:

 Minden felvételiző tanuló saját általános iskolájában tölti ki a felvételi jelentkezési lapját. A kitöltött jelentkezési lapokat az általános iskola 2022. február 18-ig továbbítja a középfokú iskolának.

Azok a tanulók (szülők), akik valamilyen okból (nem Magyarországon lakó, kisgimnázium,…) nem tudják általános iskolájukban lebonyolítani a jelentkezést magánúton is elvégezhetik a feladatokat. Ehhez keressék fel a www.oktatas.hu oldal Köznevelés, Középfokú eljárás listában aktuális időben megjelenő címet és az ott leírtak szerint járjanak el! Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet. A hivatal oldalán megfelelően kitöltött és kinyomtatott űrlapok egyikét az iskolának, a másikat az Oktatási Hivatalnak kell küldeni! A jelentkezési lap részét képezi a tanulmányi osztályzatok megadása. Ha az előbb említett esetekben az általános iskola nem pecsételi le a jelentkezési lapot, akkor kérjük mellékelni a 7. osztály év végi, illetve a 8. osztály félévi bizonyítvány másolatát.

Az iskolánkba irányuló felvételi jelentkezési laphoz nem kell mellékelni okleveleket, kitüntetéseket, fotókat, vagy orvosi szakvéleményeket, mivel nem befolyásolják az adatfeldolgozást. A plusz teljesítményeket igazoló papírokat elegendő a szóbeli meghallgatásra elhozni, ha azokkal növelni akarja a szóbeli pontjainak számát.

Szóbeli meghallgatás

 Minden olyan tanulót, aki jelentkezést nyújtott be az iskolánkba, behívunk szóbeli meghallgatásra. A vizsgán mindenekelőtt arra leszünk kíváncsiak, hogy a tanuló milyen nem iskolai kötelezettségekből eredő feladatot végez. A lehetséges maximálisan adható 5 ponttal a felvételi vizsgarészekben eddig be nem számított plusz teljesítményeket akarjuk elismerni.

Itt lehet bemutatni az érmeket, okleveleket, dicséreteket.

A tanév rendje rendelet a szóbeli meghallgatásra 2022. február 22. és 2021. március 11. között ad lehetőséget. A várható nagy jelentkezői létszámra tekintettel mindenkit adott időpontra hívunk az iskolába. A pontos időpontot az iskola honlapján OM azonosítóval, vagy jeligével hozzuk nyilvánosságra. A szóbelik várhatóan 9:00-16:00 óra között óránkénti kezdéssel lesznek megtartva. Egy óránál többet nem kell az épületben tölteni. Azoknak a tanulóknak, akik a jelentkezési lapon adnak meg e-mail címet értesítést fogunk küldeni a szóbeli tényéről. Újra felhívjuk a figyelmet, hogy a pontos időpont csak és kizárólag az iskola honlapján lesz elérhető.

A szóbeli helyszíne a Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma főépülete. 9021 Győr, Szent István út. 7.

Ha valaki nem vesz részt a szóbeli vizsgán, akkor a vizsgarészre nulla (0) pontot írunk be.

 

Rangsor
 • A jelentkezők rangsorolása az egyénileg elért pontszámuk összesítése alapján történik.
 • A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.

 

Előzetes rangsor:

Minden középiskolának a pontszerző felvételi vizsgarészek lezárása után, jeligével vagy OM azonosítóval megjelölve szakonként nyilvánosságra kell hozni a felvételi rangsorokat. A rangsort az intézmények faliújságán, illetve az iskolák weblapján kell megjelentetni.

A rangsor lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy lássák a pillanatnyi pozíciójukat, és szükség esetén módosíthassanak a megjelölt iskolák vagy szakok sorrendjén.

A felvételi jegyzék közzétételének határideje: 2022.03.16.

Minden tanuló a rangsorok ismeretében módosítást hajthat végre 2022.03.21-22-én

A módosítás során megváltoztatható:

 • az eredetileg felsorolt jelentkezések sorrendje
 • azokban az iskolákban, ahova nyújtott be jelentkezést, vehet fel újabb szakot/szakokat, de ebben az esetben előzetesen értesíteni kell az érintett intézményt/intézményeket is. A bejelentést követően az érintett intézmény beleegyező nyilatkozatot ad ki.

Új iskola nem vehető fel.

 

Végső rangsor:

Az iskolák a kialakult végső rangsort elküldik az Oktatási Hivatalnak. Ez a rangsor már nem nyilvános.

(A módosítások következtében kismértékben bővülhetnek a listák és az újonnan megjelenők pontszáma szerint a rangsorok is módosulhatnak.)

 

Felvételi értesítő

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések (rangsorok) és tanulói adatlapok egyeztetése alapján. 2022.04.22

A döntés eredményéről az adatok feldolgozása után minden jelentkező az iskola honlapján tájékozódhat a biztonsági adatok magadását követően.

Az iskola 2022.04.29-ig levélben értesíti a felvételiző tanulókat, illetve az általános iskolákat a felvételi vizsga sikeréről vagy sikertelenségéről.

 

Nyitott kapuk napja

 

Nyílt napok:

Amennyiben a hatályos rendelkezések lehetővé teszik, akkor az iskolánk személyes megjelenéssel nyitott kapuk napja rendezvényt szervez.

A program mind a két napon azonos.

2021. november 15. hétfő 15:00 – 17:40
2021. november 17. szerda 15:00 – 17:40
2021. november 24. szerda 15:00 – 17:40

A rendezvény csak előzetes regisztrációval látogatható!

Regisztráció

színes bemutatókkal várunk minden érdeklődőt.

2021. november közepétől színes bemutatókkal várunk minden érdeklődőt az interneten. Változatos programokkal mutatjuk be iskolánkat.

 Intézményvezető:

Módos Gábor igazgató
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fogadóórája: hétfő, 13.30-15.30

Pályaválasztási felelős:

Élő Tamás igazgatóhelyettes
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fogadóórája: hétfő, 13.00 – 15.00 (időpont-egyeztetéssel máskor is)

 

 

Jedlik Cimer

Elérhetőség:

9021 Győr, Szent István út 7.

Tel.: +36 96 529480

E-mail: jedlik@jedlik.eu

OM azonosító: 203037/003

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.