SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/003 | 9021 Győr, Szent István út 7.

Intézmény logo

Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokJedlikInfóKRÉTA

Gépész technikus

Gépész technikus illusztráció

Gépészet ágazat képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: CAD-CAM szakmairány, Ipar szakmairány, Vegyipar szakmairány. A CAD-CAM szakmairányon végzett gépésztechnikus ipari termékeket modellez számítógéppel. Mérnöki felkészültséget nem igénylő szinten részt vesz a gépelemek és azok gyártásának tervezésében. Elvégzi a forgácsolással gyártható termékek CNC (számítógép által vezérelt) gépeken való megmunkálásának előkészítését. A gyártáshoz technológiát, gépeket, szerszámokat választ.

Az ipar és a vegyipar szakmairányon végzett gépésztechnikus mérnöki felkészültséget nem igénylő gépészeti jellegű fejlesztő, tervező, irányító és ellenőrző feladatokat lát el. Megszervezi a gépek, berendezések biztonságos üzemeltetését. Hibás működés esetén feltárja a hiba okát, elvégzi, illetve irányítja a javítási, karbantartási, szerelési folyamatokat. Részt vesz a gépelemek, gépegységek tervezési munkálataiban, az új technológiák bevezetésében és alkalmazásában. Méréseket, elemzéseket folytat a gyártóeszközök optimális működésének biztosítása érdekében.

Ajánlott mindazok számára, akik szeretik a gépeket, a forgó-mozgó alkatrészeket. Javasolt továbbá azoknak, akiket vonz az automatizált technológia, szeretnek szerelni és a szervezési feladatokat is szívesen látnak el.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kommunikációs –és együttműködési készség, precizitás, , szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • alkatrészrajz alapján kézi és kisgépes eljárással egyszerű alkatrészeket gyárt:
 • kiválasztja a gyártandó munkadarab anyagát, típusát, meghatározza a gyártáshoz szükséges műveleteket, szerszámokat és mérőeszközöket, elvégzi a gyártási műveleteket;
 • mérőeszközökkel ellenőrzi a kész munkadarabot;
 • a mért jellemzőket jegyzőkönyvben rögzíti, a mérés eredményét kiértékeli, ez alapján a vizsgált alkatrészt, gépegységet minősíti;
 • gépészeti kötéseket (csavarkötés, ékkötés, reteszkötés) szakszerűen létrehoz és bont;
 • elvégzi hidraulikus és pneumatikus (folyadékkal és sűrített levegővel működő) rendszerek elemeinek, illetve szabványos gépelemek (csapágyak, fogaskerekek, lánckerekek stb.) karbantartását, javítását, cseréjét;
 • beüzemeli a javított, karbantartott berendezést;
 • elvégzi a gépek, berendezések időszakos karbantartási munkálatait;
 • CAD-CAM szakirányon gépelemeket modellez számítógéppel, gyártást tervez és előkészít.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

A képzésre olyan tanulók jelentkezhetnek, akik:

 • rendelkeznek, vagy 2024.06.30-ig rendelkezni fognak gimnáziumi, vagy technikumi érettségi bizonyítvánnyal
 • legfeljebb egy államilag finanszírozott szakmai végzettséggel rendelkeznek
 • 2024.12.31-ig nem tölti be a 21. életévét

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség

 • Érettségi vizsga

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges (iskola fogja elvégezni)
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Felvehető tanulói létszám

 • 16 fő

Képzési idő

 • 2 év

Képzés jellemzői

 • A képzés a 2020. szakmajegyzék szerint épül fel. Programtantervek (PTT), képzési és kimeneti követelmények (KKK) szerint folyik duális formában.
 • A tanulóknak első félév végén ágazati alapozóvizsgát kell tenniük.
 • Az ágazati alapozóvizsga teljesítését követően lehetőség szerint duális szakmai képzés. A tanulók az elméleti anyagokat iskolai keretek között tanulják, a szakmai gyakorlatot termelő vállalatoknál szerzik.
 • Az első év végén 4 hét szakmai gyakorlat van.
 • Tanulmányok végén komplex szakmai vizsga van elméleti, gyakorlati részekkel.
 • Jár hozzá diákigazolvány.
 • Jár hozzá TB ellátás.
 • Járhat hozzá családipótlék (jogosultság esetén).
 • Jár hozzá ösztöndíj.
 • A tanulók részt vehetnek az iskolai DSK foglalkozásain, használhatják az iskola eszközeit.
 • A tanulók részt vehetnek az iskola szakkörein.
 • A tanulók számára van menza lehetőség.
 • A tanulók számára korlátozott számban kollégiumi ellátás elérhető.

Részletes tájékoztató és jelentkezés

Érettségi vizsgára épülő szakképzés a Jedlikben 2024/2025-ös tanévben


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium

9021 Győr, Szent István út 7.

Telefon: +36 96 529-447

E-mail: jedlik@jedlik.eu

OM azonosító: 203037/003

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001285/2015


2024Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium