SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/003 | 9021 Győr, Szent István út 7.

Intézmény logo

Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokJedlikInfóKRÉTA

Beiskolázási tájékoztató - 8. osztályosok számára (nappali tagozat)

Beiskolázási tájékoztató - 8. osztályosok számára (nappali tagozat)

Beiskolázási tájékoztató a Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium 2024/2025. tanévben induló nappali tagozatos osztályairól.

2024/2025. tanév 

 

A Jedlik Ányos Technikum 1901-ben nyitotta meg a kapuit a szakmát tanulni akaró diákok előtt. Az elmúlt 122 év bővelkedett az eseményekben. Az egykori fa- és fémipari szakiskola története során mindig élen járt Győr és Győr vonzáskörzetének szakemberképzésében. Jedlik Ányos nevet 1941-ben, a Győrött tanító szerzetesnek, tanárnak, tudósnak és feltalálónak emlékére vette fel. Az iskolánkban folyó alkotó munkát nagymértékben befolyásolja névadónk Jedlik Ányos kivételes szellemi hagyatéka.

Intézményünk mindenkor képes volt megfelelni a kor kihívásainak. Így lett a kezdetben fa- és fémipari szakiskola oly sok átalakulás után napjainkban gépipari és informatikai technikum.  Iskolánk volt az első a számítástechnika szakirányú alkalmazásának tanításában. A jelenleg oktatott szakmák közül kettő informatikai szakmacsoportba tartozik, kettő pedig a gépészet szakmacsoportba. Kínálatunkat úgy állítjuk össze, hogy olyan szakmákat tanítsunk, amik megfelelnek a kor és a piac kívánalmainak. A szakmai és közismereti tartalom minden esetben lehetővé teszi a munkaerőpiacon, illetve a szakmai felsőoktatásban való érvényesülést.

Az alapítói szándékot nem feledve széleskörű kapcsolatokat ápolunk a térségben működő vállalatokkal. Az Európai Unióban való könnyebb mozgást segíti elő a kiemelten kezelt nyelvoktatás. Tanulóink részt vesznek több nemzetközi együttműködésben.

 

A 2024-ben beiskolázásra kerülő tanulók

2029-BAN ÉRETTSÉGIZNEK,

 

Kedves Tanulók, kedves Szülők!

2029-ban:


Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelv készségszintű ismeretére?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

 

Ha a válaszuk

IGEN

akkor a mi ajánlatunk a

JEDLIK ÁNYOS TECHNIKUM!

 

Az iskola eredményei alátámasztják, hogy mindig sikerült megtalálnunk a megfelelő egyensúlyt a célkitűzéseink és a reálisan elvárható tanulói teljesítmények között. Tanulóink nem csak a felsőoktatásban és a munkaerőpiacon érzik magukat sikeresnek, hanem bátran vállalnak egyéb, a képességeik bemutatására alkalmas kihívásokat. Szívesen vesznek részt intézményi, városi, megyei és országos versenyeken, rendezvényeken. Eredményeink kiválóak: matematika, fizika, anyanyelvi, idegen nyelvi, informatikai és egyéb szakmai területeken. Intézményünk képzési színvonala lehetővé teszi, hogy diákjaink a középiskola befejezése után sikeresen felvételizzenek nem csak műszaki, hanem más típusú felsőoktatási intézményekbe is.

 

A 2024/2025-as tanévben

3 kilencedikes osztályt indítunk INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazaton,

valamint 2 kilencedikes osztályt indítunk GÉPÉSZ ágazaton:

 

Informatika és távközlés ágazat

1 osztály

Ebbe az osztályba azokat a reálérdeklődésű, jó kommunikációs és logikai készségekkel rendelkező tanulókat várjuk, akik az átlagosnál magasabb szinten szeretnének foglalkozni az informatikával.

Az oktatás az informatika és távközlés ágazat központi technikumi programterve szerint folyik. A tanuló egyidejűleg kap felkészítést az érettségire közismereti és szakmai tantárgyakból. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozást lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. A képzésben résztvevő tanulók iskolánk és a Győri Széchenyi István Egyetem közös, emelt szintű szakmai programja alapján szerezhetnek szakmát és érettségit, majd tanulmányaikat akár felvételi nélkül folytathatják az adott szakirányú egyetemen. Sikeres érettségi és szakmai vizsga esetén  5 0613 12 03 SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS -TESZTELŐ szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

  

 1 osztály

 Ebbe az osztályba olyan tanulók jelentkezését várjuk, akiket egyszerre érdekel az informatikai hálózatok berendezéseinek működése, telepítése, karbantartása és a hálózati szoftverek kezelése.

Az oktatás az informatika és távközlés ágazat központi technikumi programterve szerint folyik. A tanuló egyidejűleg kap felkészítést az érettségire közismereti és szakmai tantárgyakból. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozást lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. Sikeres vizsga esetén
5 0612 12 02
INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS - ÜZEMELTETŐ TECHNIKUS szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

 

1/2 osztály

Ebbe az osztályba azokat a reálérdeklődésű, jó kommunikációs és logikai készségekkel rendelkező tanulókat várjuk, akik az átlagosnál magasabb szinten szeretnének foglalkozni az informatikával.

Angol nyelvi előkészítő csoportként indítjuk. Az előkészítő időtartama 1 év. Az oktatás az informatika és távközlés ágazat központi technikumi programterve szerint folyik. A tanuló egyidejűleg kap felkészítést az érettségire közismereti és szakmai tantárgyakból. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozást lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. Sikeres érettségi és szakmai vizsga esetén  
5 0613 12 03 SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS -TESZTELŐ
szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

  

1/2 osztály

Ebbe az osztályba olyan tanulók jelentkezését várjuk, akiket egyszerre érdekel az informatikai hálózatok berendezéseinek működése, telepítése, karbantartása és a hálózati szoftverek kezelése.

Angol nyelvi előkészítő csoportként indítjuk. Az előkészítő időtartama 1 év. Az oktatás az informatika és távközlés ágazat központi technikumi programterve szerint folyik. A tanuló egyidejűleg kap felkészítést az érettségire közismereti és szakmai tantárgyakból. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozást lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. Sikeres vizsga esetén
5 0612 12 02
INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS - ÜZEMELTETŐ TECHNIKUS szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

 

Gépészet ágazat

1/2 osztály - 1/2 osztály

  Gépésztechnikus CAD CAM szakirány 0615

Gépésztechnikus CAD CAM szakirány 0616

Ez a képzés olyan tanulóknak való, akiket érdekel a gépészeti tervezés. A tanult ismeretekkel részt vehet a gyártmányok, gyártási folyamatok tervezésében és megvalósításában.

Az egyik csoportot angol a másikat pedig német nyelvi előkészítő csoportként indítjuk. Az előkészítő időtartama 1 év. Az oktatás a gépészet ágazat központi technikumi programterve szerint folyik. A tanuló egyidejűleg kap felkészítést az érettségire közismereti és szakmai tantárgyakból. A két tanítási nyelvű oktatás keretében bizonyos tantárgyakat a csoportbeosztástól függően angol, vagy német nyelven tanul. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozást lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. Az ebben a csoportban tanulók megfelelő vizsgaszintet elérve felsőfokú nyelvvizsgát kapnak. Sikeres érettségi vizsga esetén 5 0715 10 05 GÉPÉSZTECHNIKUS szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

 

1/2 osztály - 1/2 osztály

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS 0617

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS 0618

Ez a szak olyan tanulóknak való, akik érdeklődnek a klasszikus gépészet iránt. Tanulmányaik során elsajátítják a termékgyártás technológiáit, megismerkednek a klasszikus és modern CNC gyártóberendezésekkel.

Az oktatás a gépészet ágazat központi technikumi programterve szerint folyik. A tanuló egyidejűleg kap felkészítést az érettségire közismereti és szakmai tantárgyakból. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz tartozó szakmai alapismereteket. A 10. osztály végén minden tanuló ágazati alapvizsgát tesz. A következő 3 évben mindenki a választott szakmájának megfelelő szakmai képzésben részesül. A szakmai gyakorlati foglalkozást lehetőség szerint mindenki külső gyakorlati helyszínen folytatja a 11-12-13. évfolyamon. Érettségi és szakmai vizsgát minden tanuló a 13. év végén tehet. Sikeres vizsga esetén
5 0715 10 06 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS szakmai végzettséget szereznek. A szak elvégzésével a tanulók alkalmassá válnak szakmájukon belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra.

Összefoglalva:

 tablazat

 

Tagozatkód:

A tagozatkód a továbbtanulási lapon kap majd értelmet. Ezekkel a számokkal lehet majd hivatkozni az egyes iskolánkban induló szakokra.

Okleveles képzés:

Iskolánk a Széchenyi István Egyetemmel kötött megállapodás alapján a szoftverfejlesztő- és tesztelő szakma 1 osztály (35 fő) képzését a 11-13. évfolyamon emelt szinten az egyetemmel egyeztetett többlet tartalommal végzi. A tanulók a sikeres technikusi oklevél birtokában szakirányú felsőfokú továbbtanulás esetén a Széchenyi István Egyetemen bizonyos szakmai tantárgyak esetén mentességet és kreditpont támogatást kapnak.

Nyelvi előkészítő:

Azok a tanulók, akik nyelvi előkészítővel induló képzésre nyernek felvételt, az iskolai éveiket egy év nyelvi képzéssel indítják. Ez nem számít bele a tanulók szakmai képzésébe, így az ő képzési idejük egy évvel kitolódik. A nyelvi előkészítő ideje alatt heti 18 nyelvórában sajátítják el az adott angol, vagy német nyelvet. A 648 óra intenzív nyelvtanulás, majd a további években a heti 4-4 nyelvóra alkalmassá teszi a tanulókat arra, hogy államilag elismert nyelvvizsgát tegyenek előbb középfokon, majd később felsőfokon. A nyelvi előkészítő év folyamán a tanulók matematika, magyar nyelv, történelem tantárgyakból összefoglalják és rendszerezik az általánosiskolai tananyagot. Ez nagyban hozzájárul a következő évek könnyebb tananyagfeldolgozásához. Ezen kívül testnevelés és informatikai képzésben részesülnek.

Két tanítási nyelvű képzés:

Iskolánkban a Gépésztechnikus CAD-CAM szakmairány tanulói részesülnek két tanítási nyelvű képzésben. Az emelt nyelvi óraszám (6,5,5,4) mellett a történelem, célnyelvi civilizáció, digitális kultúra tantárgyakat tanulják az adott angol, vagy német nyelven. Az érettségi vizsgán nyújtott teljesítményük alapján az érettségi vizsga egyenértékű az adott nyelv felsőfokú nyelvvizsgájával.


A Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium bármelyik osztályába bejutva magas szintű humán és reál, valamint az adott ágazaton belül választott szakiránynak megfelelő szakmai ismeretekhez lehet jutni. Az egyes szakmákról, azok szakmai tartalmáról a képzési és kimeneti követelmények (KKK), illetve a programtantervek (PTT) tanulmányozásával tudhat meg többet. (https://ikk.hu/p/kkk-ptt)

A számítástechnikai tanulmányok során mindegyik osztályban  ICDL – The Digital Skills Standard bizonyítványt szerezhetnek tanulóink.

Az iskola minden tanulójának lehetőséget adunk – órarendi keretek között – az emeltszintű érettségire való felkészüléshez matematika, idegen nyelv tantárgyból. Tanórán kívüli csoportokban fizika, történelem, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból készülhetnek emeltszintű érettségire.

  

Iskolánk rendelkezik egy 100 férőhelyes fiú kollégiummal. A kollégium épülete 15 perc kényelmes sétával megközelíthető.

Hosszú évek gyakorlata, hogy minden 9. évfolyamra felvételt nyert és kollégiumi elhelyezést igénylő tanulót a saját intézményünkben tudunk elhelyezni.

Címe: 9024 Győr, Baross Gábor út 51.

Telefonszáma: 0696/439-634

Kollégium vezetője: Varga Zsolt

WEB: (http://www.facebook.com/jedkollgyor)

 

A középfokú oktatási intézmények a fenntartóval egyeztetve meghatározzák a következő tanévben indítani kívánt szakok számát. Az oktatási intézmény a jogszabályoknak megfelelően meghatározza a bejutási feltételeket.

Iskolánk a Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium 5 indítandó osztályban 160 tanuló részére ad lehetőséget technikusi tanulmányok folytatására.

 

  

 • Hozott eredmények: az előzetes általános iskolai tanulmányok során tanult meghatározott tantárgyak érdemjegyei számösszegéből képzett pontszám
 • Írásbeli vizsga: a központi írásbeli matematika, valamint magyar nyelv feladatok megoldásával elért pontszámok
 • Szóbeli meghallgatás: szóbeli meghallgatás során szerzett pontszámok

 

A pontszámítási módszerünkkel esélyt akarunk adni minden jelentkező számára. Betartva a hatályos rendeleteket az általános iskolai tanulmányok alatt nyújtott teljesítményeket (tantárgyi eredmények alapján elérhető pontszám, illetve az egyéb kiemelkedő teljesítményekért megadható pontok) és az írásbeli vizsgán teljesített eredményeket 50-50%-os arányban vesszük figyelembe. 

hozott

Hozott pontok tantárgyai: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok közül: magyar nyelv és irodalom tantárgyak átlaga, történelem, matematika, fizika, idegen nyelv (több tanult nyelv esetén a jobbik osztályzatot elért nyelv 7. és 8. osztályos osztályzata) osztályzatai. (Összesen maximum 50 pont)

  

Tantárgy

7. osztály évvége

8. osztály félév

Magyar nyelv

két osztályzat átlaga

két osztályzat átlaga

Irodalom

Történelem

osztályzat

osztályzat

Matematika

osztályzat

osztályzat

Fizika

osztályzat

osztályzat

Idegen nyelv

osztályzat

osztályzat

 

   írásbeli

Az iskolánkba jelentkezőknek részt kell venniük az Oktatási Hivatal által szervezett központi írásbeli vizsgán. Az írásbeli vizsgát bármelyik középfokú intézményben megírhatják, (ahol szerveznek ilyen vizsgatevékenységet) függetlenül attól, hogy később melyik intézménybe nyújt be felvételi jelentkezést.
Az írásbeli dolgozatokon (magyar nyelv, matematika) maximálisan 50-50 pontot lehet elérni.

Iskolánkban az írásbeli eredményeket korrekciós szorzószámmal vesszük figyelembe. A megszerzett összesített pontszámot 0,55-el szorozzuk be, így az elérhető legmagasabb pontszám 55 pont lehet.

Azoknak a tanulóknak az esetében, akik érvényes szakértői határozat alapján mentesülnek valamelyik vizsgadolgozat esetén az értékelés egy része alól az elért pontszámát arányosítással vesszük figyelembe az írásbeli pontok beszámításánál.

Az írásbeli vizsga után az írásbeli vizsgát lefolytató középfokú intézmény értékelőlapot állít ki, amelyet ellát az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint hiteles aláírással. Ennek az értékelőlapnak a másolatát mellékelni kell a felvételi laphoz!

szóbeli

A felvételi beszélgetés során, a tanórákon kívüli önálló tevékenységeket kívánjuk elismerni.
A tanulók beszámolhatnak:

 • eddig elért tanulmányi, művészeti, vagy sport versenyeredményeiktől
 • a választott szakmával kapcsolatos motivációjukról
 • közösségi szerepvállalásukról
 • szabadidős tevékenységeikről (szakkör, művészeti kör, sportklub, hobbi…)

Hozd magaddal okleveleidet, érmeidet, alkotásaidat! A beszélgetést követően a szóbeliztető iskolavetési tag egységes szempontrendszert alkalmazva 0-5 pont közötti pontszámot adhat 0,5 pontos pontlépcsőkkel. A megítélt pontszám ellen nem lehet fellebbezni.

Kérjük, hogy a felvételi laphoz ne csatolják hozzá az oklevelek másolatát!

eredmény

A felvételi eljárás során, mindenki nyomon követheti a felvételi eredményét iskolánkban. Amennyiben valaki számszaki eltérést tapasztal, akkor haladéktalanul jelezze azt iskola titkárságán, vagy a felveteli@jedlik.eu email címen. Szükség esetén a javítást elvégezzük, amit email üzenetben nyugtázni fogunk.

idg

Az összes vizsgatevékenység lezárása után (írásbeli, szóbeli) egy alkalommal az iskola honlapján nyilvánosságra kell hozni a jelentkezők aktuális sorrendjét az összes tagozatkódon. Adatvédelmi okokból csak a tanulók OM azonosítóját, vagy jeligéjét, valamit elért pontszámát fogjuk nyilvánosságra hozni tagozatkódonként pontszám szerint csökkenő sorrendbe rendezve. Minden jelentkezőnek alkalma nyílik arra, hogy ellenőrizze a pontok számszaki pontosságát, valamint a megjelölt tagozaton való helyzetét. Azok a tanulók, akik egy tagozatkódon 90. helynél rosszabb helyen látják a „nevüket”, nem valószínű, hogy felvételt nyernek arra a szakra, szakmára. Ezt vegyék figyelembe a végső felvételi sorrend kialakításakor.

adat

Minden felvételiző tanulónak egy alkalommal lehetősége van arra, hogy az ideiglenes felvételi jegyzék megtekintése után módosítson a felvételi jelentkezési lapon megadott rangsoron. Ezt az általános iskolában kell kezdeményezni az osztályfőnöknél, vagy a továbbtanulási ügyekkel megbízott személynél.

A módosítások a következők lehetnek:

 • Iskolát nem törölhet
 • Új iskolát nem jelölhet meg
 • Minden olyan iskolában, ahova adott be jelentkezési lapot, felvehet újabb tagozatkódokat
 • Megváltoztathatja az eredetileg megadott rangsort.

Amennyiben újabb szakot szeretne megjelölni, akkor kérjük, hogy hívja az iskola titkárságát! A titkárság email-ben küld egy igazolást arról, hogy tudomásul vesszük az új szakmafelvételt. Ha az igazolást bemutatja, vagy továbbküldi az általános iskola továbbtanulási ügyekkel megbízott személyének, akkor ő elvégzi a szükséges módosító beállításokat a KIFIR rendszerben.

efj

Az Oktatási Hivatal az összes felvételi tevékenység lezárása után kialakítja az egyeztetett felvételi jegyzéket, ami tartalmazza az adott intézménybe felvett és elutasított tanulók sorrendjét. A középfokú intézmény ennek ismeretében mindenkit levélben értesít. Az a tanuló, aki csak államilag fenntartott intézménybe adott be jelentkezést, csak egy helyről fog sikeres felvételről szóló értesítést kapni. Minden más intézményből elutasító határozatot kap.

Elutasító határozat esetén lehetőség van jogorvoslati kérelem beadására, vagy pótfelvételi eljárásban való részvételre. Ennek szabályait, illetve lehetőségeit az Oktatási Hivatal, vagy a Győri Szakképzési Centrum oldalán lehet majd megtalálni.

 

idorend

Röviden összefoglaljuk, hogy milyen események lesznek, és milyen határidőket kell betartani a felvételi eljárás során. Kérem, hogy mindig körültekintően intézkedjenek, mer sok esetben a határidő nem betartása jogvesztéssel jár!

iv

Figyelem!

Az írásbeli vizsga és arról szóló értékelő lap megléte lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló olyan középfokú oktatási intézményt (intézményeket) jelöljön meg továbbtanulási szándékkal, amelyek a szakok meghirdetésekor ezt szükségessé tették. Az írásbeli vizsga hiányában a tanuló jelentkezése nem lehetséges a fent említett intézményekbe. Azok a tanulók, akik még nem döntötték el, hogy hova menjenek továbbtanulni, inkább jelentkezzenek a vizsgára!

Figyelem!

Az írásbeli vizsgára való jelentkezés nem azonos a felvételi jelentkezéssel! Az írásbeli vizsga csak része a felvételi eljárásnak. Azon csak azok vesznek részt, akik olyan középfokú intézménybe szeretnének jelentkezni, ahol a szakok meghirdetésekor a bekerülés feltételének szabták a központi magyar nyelv és matematika írásbeli eredményének bemutatását.

A jelentkezés és a vizsga lebonyolítása:

A tanulóknak 2023. november 30-ig a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázás KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA” lap benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. (A jelentkezési lapnak az adott intézménybe kell érkeznie az adott időpontig.) A jelentkezési lapot minden tanuló a saját általános iskolájában kapja meg, vagy letöltheti a www.oh.gov.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapokat vagy az iskolában fogják összegyűjteni, vagy személyesen elküldheti, beviheti abba a középfokú iskolába, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A jelentkezési lapon azt a vizsgát meghirdető középfokú iskolát kell megjelölni, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, hogy melyik vizsgaszervező intézménybe jelentkezik a központi írásbeli vizsgára, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. 

A központi írásbeli vizsga napja és ideje a 9. évfolyamra számára 2024. január 20. (szombat) 10.00 óra a jelentkezési lapon megjelölt intézményben. (Akadályoztatás esetén a pótló központi írásbeli időpontja 2024. január 30. 14.00 óra a jelentkezési lapon megjelölt intézményben.)

Központi írásbeli felvételi vizsga speciális lehetőségei:

 • A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére (amennyiben a benyújtott érvényes szakértői vélemény azt tartalmazza) a felvételi vizsgán: hosszabb felkészülési időt, hosszabb írásbeli feladat kidolgozási időt, valamint az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (laptop, számológép stb.) alkalmazását engedélyezzük.
 • A speciális felvételi körülmények igénybevételét külön a jelentkezési lap megfelelő rovatainak kitöltésével jelezni kell a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény felé. Csatolni kell a jogszerű igénylést alátámasztó szakértői vélemények másolatát, valamint egy szülői/gondviselői kérelmet az igénybe venni kívánt kedvezményekről. Az írásbeli vizsgát szervező intézmény vezetője a felkért szakértő segítségével meghatározza a lehetséges kedvezmény módját és mértékét, majd erről az írásbelit megelőzően határozat formájában, levélben értesíti az igénylőt, vagy annak képviselőjét.

Központi írásbeli felvételi vizsga lefolyása:

Minden jelentkező személyre szóló levelet kap a vizsgaszervező intézménytől. A vizsga színhelyén legalább 15 perccel előbb jelenjen meg a tanuló. A vizsga folyamán a tanulók két tantárgyból: matematikából és magyar szövegértésből tesznek írásbeli vizsgát. A vizsgák időtartama 45 perc. A vizsgák között 15 perc pihenőidő van.

Használható segédeszközök:

Magyar szövegértés: kék színű toll
Matematika: kék színű toll, ceruza, vonalzó, radír.

Központi írásbeli felvételi vizsga javításának megtekintése:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A megtekintés időpontja: 2024. január 29. hétfő 8:00-16:00

A megtekintés helye: Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium 9021 Győr, Szent istván út 7. 12-es tanterem.

Központi írásbeli felvételi vizsga értékelőlap átadása:

A megtekintés napján és helyén átadjuk az értékelőlapot is. (2024. január 29.) Amennyiben valaki nem veszi át személyesen, akkor azt postai úton fogjuk a vizsgázó számára az általa megadott levelezési címre elküldeni. Az a tanuló, aki észrevétellel él, és az észrevétele kedvező elbírálásban részesül, a megváltozott pontszámról új értékelőlapot kap. Az értékelőlapok átadásának végső határideje 2024. február 09.

Készülj az írásbelire!

Mivel az írásbeli felvételi vizsgán viszonylag rövid idő áll rendelkezésre a feladatok megoldására, ezért a tanórai munkán kívül minden jelentkezőnek lehetősége van célirányosan készülni a megmérettetésre. Ismerkedj meg a korábbi évek központi írásbeli feladataival! Oldd meg a feladatokat úgy, hogy közben ne használj fel több időt, mint amennyi majd a vizsgán rendelkezésre áll! A megoldásaidat a megoldó kulcs segítségével ellenőrizheted.

Az előző években lezajlott felvételi vizsgák feladatai és javítási útmutatói az internetről letölthetők a

http://www.oktatas.hu címről az alábbi menüket választva:

 • Köznevelés,
  • Középfokú felvételi eljárás,
   • Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

 

fll

 

Felvételi jelentkezési lap kitöltése:

Minden felvételiző tanuló saját általános iskolájában tölti ki a felvételi jelentkezési lapját. A kitöltött jelentkezési lapokat az általános iskola 2023. február 22-ig továbbítja a középfokú iskolának.

Azok a tanulók (szülők), akik valamilyen okból (nem Magyarországon lakó, kisgimnázium,…) nem tudják általános iskolájukban lebonyolítani a jelentkezést magánúton is elvégezhetik a feladatokat. Ehhez keressék fel a www.oktatas.hu oldal Köznevelés, Középfokú eljárás listában aktuális időben megjelenő címet és az ott leírtak szerint járjanak el!

A jelentkezési lap részét képezi a tanulmányi osztályzatok megadása. Ha az általános iskola nem pecsételi le a jelentkezési lapot, akkor kérjük mellékelni a 7. osztály év végi, illetve a 8. osztály félévi bizonyítvány másolatát.

Az iskolánkba irányuló felvételi jelentkezési laphoz nem kell mellékelni okleveleket, kitüntetéseket, fotókat. Elég, ha a szóbeli beszélgetésre hozza magával a tanuló.

Figyelem!

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon feltétlenül adjanak meg email, illetve telefonos elérhetőséget. Ezeket csak indokolt esetben fogjuk használni. Sajnálatos az az eset, amikor egy tanuló a miatt kerül hátrányos helyzetbe, mert nem tudjuk értesíteni valamilyen hiányosság pótlása érdekében.

Figyelem!

Amennyiben élni kívánnak a jelige megadásának lehetőségével, kérjük, hogy kerüljék az illetlen szavak használatát! Ha az adatok rendezése során ilyet tapasztalunk, akkor automatikusan az OM azonosítót fogjuk használni, ugyanis ezzel is megmarad a tanuló anonimitása és így is jogszerűen járunk el.

szm

Minden olyan tanulót, aki jelentkezést nyújtott be az iskolánkba, behívunk szóbeli meghallgatásra.  A vizsgán mindenekelőtt arra leszünk kíváncsiak, hogy a tanuló milyen nem iskolai kötelezettségekből eredő feladatot végez. A lehetséges maximálisan adható 5 ponttal a felvételi vizsgarészekben eddig be nem számított plusz teljesítményeket akarjuk elismerni.

Itt lehet bemutatni az érmeket, okleveleket, dicséreteket.

A tanév rendje rendelet a szóbeli meghallgatásra 2024. március 4. és 2024. március 20. között ad lehetőséget.  A várható nagy jelentkezői létszámra tekintettel mindenkit adott időpontra hívunk az iskolába. A pontos időpontot az iskola honlapján OM azonosítóval, vagy jeligével hozzuk nyilvánosságra. A szóbelik várhatóan 9:00-16:00 óra között óránkénti kezdéssel lesznek megtartva.

Mivel a járványügyi rendelkezések továbbra is hatályban vannak a szülők, kísérők nem jöhetnek be az épületbe! A tanulók egy óránál többet nem töltenek az épületben.

A szóbeli helyszíne a Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium főépülete. 9021 Győr, Szent István út. 7.

Korlátozott számban, de megfelelő technikai feltételek megléte esetén lehetőséget biztosítunk online szóbeli meghallgatásra is. Erről az iskolánktól 60 km-nél távolabb lakókat, vagy más országban tartózkodókat értesíteni fogjuk.

Ugyancsak korlátozott számban tudunk pótszóbeli időpontot adni olyan tanulók számára, akik akadályoztatva vannak a számukra meghatározott időpontban. Ebben az esetben keressék az iskola titkárságát a 96/529-480 számon.

Ha valaki nem vesz részt a szóbeli beszélgetésen, akkor a vizsgarészre nulla (0) pontot írunk be.

 

ifl

A felvételit szervező középfokú intézmény 2024.03.22-ig bezárólag nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket. Ott a tanulók megtekinthetik a felvételi eljárásban szerzett összes pontszámukat, illetve szakonként (tagozatkódonként) a jelentkezők között elfoglalt helyüket szerzett pontszám szerint csökkenő sorrendbe rendezve. A tanulók a nevük helyett az OM azonosítójukkal, vagy a jeligéjükkel szerepelnek.

A jegyzék az iskola honlapján lesz megtalálható a kiemelt hírek között.

adatm

A felvételiző egy alkalommal módosítást kezdeményezhet a felvételi lapon megadott felvételi rangsor megváltoztatására. A módosításra rendelkezésre álló időkeret: 2024. április 8-10. A tanuló, annak képviselője a határidőt megelőző időszakban, új szak megjelölése esetén, vegye fel a kapcsolatot iskolánk titkárságával a 96/529-480 telefonszámon! A bejelentés tudomásulvételéről igazoló lapot küldünk a bejelentőnek. A módosítást az általános iskolában a módosító nyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni.

fj

Szabály:

 • A jelentkezők rangsorolása az egyénileg elért pontszámuk összesítése alapján történik.
 • A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.

Végső rangsor:

Az iskolák a kialakult végső rangsort elküldik az Oktatási Hivatalnak. Ez a rangsor már nem nyilvános.

(A módosítások következtében kismértékben bővülhetnek a listák és az újonnan megjelenők pontszáma szerint a rangsorok is módosulhatnak.)

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések (rangsorok) és tanulói adatlapok egyeztetése alapján. 2024.04.26

Az iskola 2024.05.02-ig levélben értesíti a felvételiző tanulókat, illetve az általános iskolákat a felvételi vizsga sikeréről vagy sikertelenségéről.

A felvételi eredményeket az iskola honlapján is közzé fogjuk tenni. A személyes adatok védelme érdekében a hozzáférés csak az OM azonosító és a tanuló születési dátumának ismeretében lehetséges. A sikeres azonosítást követően minden jelentkező személyre szólóan tudhatja meg a felvételi eljárás eredményét, illetve a további teendőket.

jedlik

 A nyitott kapuk napja rendezvényünket a megváltozott helyzetre való tekintettel a következő módon fogjuk megrendezni. A részvétel csak előzetes regisztráció után lehetséges. Kérünk minden érdeklődőt, hogy lehetőleg csak 8. évfolyamra járó tanulók jöjjenek kísérővel, vagy önállóan. Mindegyik alkalommal ugyanazt a programot fogjuk bemutatni. Amennyiben ön regisztrált és mégsem tud részt venni a rendezvényen, kérem, törölje, vagy módosítsa a foglalását, így segít azoknak, akik esetleg nem tudtak már helyet foglalni! 

 Regisztráció

 

Nyílt napok:

2023. november 13. (hétfő) 15:00 óra

2023. november 15. (szerda) 15:00 óra

2023. november 21. (kedd) 15:00 óra

Gazdag programmal, az iskola bemutatásával várunk minden érdeklődőt!

 

 Intézményvezető:

Módos Gábor igazgató
E-mail: modos.gabor@jedlik.eu
Fogadóórája: hétfő, 13.30-15.30

Pályaválasztási felelős:

Élő Tamás igazgatóhelyettes
E-mail: elo.tamas@jedlik.eu
Fogadóórája: hétfő, 13.00 – 15.00 (időpont-egyeztetéssel máskor is)

 

 


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium

9021 Győr, Szent István út 7.

Telefon: +36 96 529-447

E-mail: jedlik@jedlik.eu

OM azonosító: 203037/003

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001285/2015


2024Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium