SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/003 | 9021 Győr, Szent István út 7.

Intézmény logo

Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokJedlikInfóKRÉTA

Tájékoztató a diákigazolvánnyal kapcsolatban

Tájékoztató a diákigazolvánnyal kapcsolatban

Tájékoztató a diákigazolvánnyal kapcsolatban a 9. évfolyamot és 13. évfolyamot (szakképző) megkezdő tanulók részére

I. A régi iskola (ahonnét jött a tanuló) nevére/címére kiállított diákigazolvánnyal és a Jedlikben igényelendő diákigazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatás a 9. illetve 13. (szakképző) évfolyamra történő beiratkozáskor:

Tájékoztatni szeretném, hogy a 8. osztályt, illetve a 13. osztályt (érettségi) végzett tanuló diákigazolványát az általános, illetve a középiskola nem kellett, hogy a tanulótól a tanulmányai befejezése után beszedje megsemmisítésre, ezért a tanulónak rendelkeznie kell az általános, illetve a középiskola által kiállított érvényes diákigazolvánnyal. A tanulónak a régi iskola (ahonnét jött) által kibocsájtott diákigazolványát kell használnia, amíg az iskolánkban megigényelt diákigazolványt a tanuló kézhez nem kapja.

Az iskolánk tekintetében megigényelt igazolványokat a 9. évfolyamra beiratkozott tanuló várhatóan augusztus első felében (szakképző évfolyamos tanuló esetében október első felében) lehet majd átvenni az iskola titkárságán. Az átvétel pontos idejéről e-mailben (a mellékelt „Nyilatkozaton” megadott e-mail címen) illetve az iskolánk honlapján (jedlik.eu) keresztül fogjuk a tanulóinkat értesíteni.    

Kérem, hogy a vidékről bejáró 9. évfolyamot megkezdő tanulók a szeptemberi bérlet megvásárlásakor jelezzék a közlekedési vállalat jegypénztárosának, hogy már kézhez kapták az iskolánktól igényelt diákigazolványt, mert ebben az esetben a kilóméterigazoláshoz nem kell az iskolánktól más egyéb igazolást beszerezni, elégséges a diákigazolványt bemutatni.

Abban az esetben, hogy ha a beiratkozott tanuló még nem rendelkezik az iskolánk által megrendelt érvényes diákigazolvánnyal, a szeptemberi bérlet megvásárlásakor, akkor az iskola titkárságán (figyelembe véve az iskolánk honlapján közzétett nyári titkársági ügyfélszolgálati rendet) 60 napig érvényes diákigazolványt helyettesítő igazolást lehet kérni a diákigazolvány elkészültéig. Ez a 60 napig érvényes igazolás szükséges a bejárós tanulóknak (iskolánk által kibocsájtott diákigazolvány hiányában) a bérletvásárláshoz, amely az úgynevezett „kilométerigazolás”. Az Oktatási Hivatal 2017. augusztus 16-án kelt közleménye szerint a tanulónak a bérletszelvényre az oktatási azonosítóját kell ráírnia, amely egy 11 számjegyű azonosító szám, és mindig 7-es számmal kezdődik.

A szakképző évfolyamot megkezdő 1/13. évfolyamos tanulónak a beiratkozás alkalmával 60 napig érvényes igazolást állítunk ki az iskola titkárságán, az iskolánkban igényelt diákigazolvány elkészültéig. A 60 napig érvényes igazolást a 1/13. évfolyamra történő beiratkozáskor csak a NEK-adatlap átadása esetén tudjuk kiállítani.

A diákigazolvány igényléséhez szükséges alábbi 3 db dokumentumot a 9. és a 1/13. évfolyamra történő beiratozáskor kérjük, hozza magával és adja le a diákigazolvány igénylését bonyolító ügyintézőnél:

  1. Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatalap NEK-azonosítóval ellátva (Okmányirodában igényelhető díjmentesen, időpontot nem kell kérni, csak a tanuló személyes okmányaira van szükség, az adatlapot a helyszínen azonnal kiadják.)
  1. Az igénylési címre vonatkozó lakcímkártya másolata
  2. A mellékelt táblázat (nyilatkozat) olvashatóan kitöltve, aláírva a tanuló által (A kitöltendő dokumentum, ezen tájékoztató utolsó - 3. - oldalán található.)

Kérem, hogy a beiratkozás alkalmával a diákigazolvány igénylés ügyintézőjénél leadandó nyilatkozatra a tanuló olyan e-mail címet tűntessen fel (kötelező e-mail címet megadni), amely postafiókját gyakran látogatja, ezzel az elkészült igazolványról való értesítést számunkra megkönnyítve !!!

A diákigazolványnak 2016. január 1. naptól kezdve nincs igénylési díja.

 

II. Új diákigazolvány igénylése:

Tájékoztatni szeretném, ha a tanév folyamán az igazolvány elveszett, vagy személyes adatváltozás történt, pl.: költözés miatt lakcímváltozás történt, azt az iskola titkárságán köteles bejelenteni. Lakcímváltozás esetén új diákigazolványt kell igényelni az iskola titkárságán.

Az új diákigazolvány igényléséhez szükséges 2 db dokumentum:

  • Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatalap NEK-azonosítóval ellátva: Abban az esetben, ha lakcímváltozás miatt kell az új diákigazolvány igénylését kezdeményezni, akkor a Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlapot is újra kell igényelni az okmányirodából. Ebben az esetben a korábban (beiratkozáskor) leadott NEK adatlapot nem lehet ismételten felhasználni az igénylés kezdeményezéséhez. Ha elveszett diákigazolvány pótlása miatt kerül sor új diákigazolvány igénylésére (nem történt a személyes adatokban változás), akkor ismételten felhasználható a korábban (beiratkozáskor) a titkárságon leadott Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatalap.
  • Az igénylési címre vonatkozó lakcímkártya másolata

Az igazolvány elkészültéig a tanuló igazolást kap a titkárságon, amely 60 napig érvényes, és szükség esetén érvényessége meghosszabbítható újabb 60 napig érvényes igazolás kiadása által. Az igazolás érvényességi ideje napján legkésőbb, de inkább az azt megelőző pár nap valamelyikén a tanulónak új igazolást kell kérnie a titkárság ügyfélfogadási idejét figyelembe véve. A titkárságon a tanulók az ügyeiket csak a nagyszünetben 10:35 és 10:50 óra között intézhetik, minden munkanapon. Felhívom a tanuló figyelmét, hogy az igazolás érvényességének ideje az igazolás jobb felső részében van feltűntetve („Érvényességi ideje” megnevezéssel) az ezt követő napon az igazolás már érvénytelen! Az érvényességi idő napját követő időszaktól használt érvénytelen igazolás esetében, a tanuló pótdíj megfizetésére kötelezhető utazásai során!

 

III. Diákigazolvány érvényessége:

Abban az esetben, ha a tanuló, e tanév során tölti be a 16. életévét, akkor majd csak a következő tanév október 31-től szükséges az érvényesítő matrica a diákigazolványára, amelyet az osztályfőnök fog kiosztani a következő tanév szeptemberében. A tanév elején osztályonként egységesen kiosztott, az adott tanévben az első érvényesítő matricának nincs díja.

Ha a tanuló augusztus 31-ig betöltötte 16. életévét, és a tanév elején megkapta az akkori diákigazolványára az adott tanévre szóló 1 db ingyenesen járó matricát akkor, ha valamilyen okból kifolyólag diákigazolványt igényel, és nem tudja leadni az adott tanévre szóló korábban felragasztott érvényesítő matricáját, akkor 3.500 HUF-ot kell befizetnie sárga csekken a Győri Szakképzési Centrum részére az újabb érvényesítő matricáért. Sárga csekket a titkárságon biztosítanak a tanuló részére, melyet akkor kell majd a postán befizetni (3.500 HUF), ha megérkezett az igazolvány. Ezt követően kerül az új érvényesítő matrica felragasztásra a tanuló új diákigazolványára. A diákigazolványnak nincs igénylési díja. Az igazolványt az Oktatási Hivatal az iskolánk részére küldi meg postai úton, melyet a titkárságon lehet átvenni. A titkárság e-mailben értesítést küld a tanuló részére az igazolvány átvételéről. 


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium

9021 Győr, Szent István út 7.

Telefon: +36 96 529-447

E-mail: jedlik@jedlik.eu

OM azonosító: 203037/003

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001285/2015


2024Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium